ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace pro občany

Město Frýdlant má stanoven obecní systém odpadového hospodářství ikona souboruobecně závaznou vyhláškou č. 6/2021

Odkládání vytříděného komunálního odpadu provádějí občané Frýdlantu do typizovaných sběrných nádob o objemu 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, dále do pytlů s logem společnosti FCC Česká Republika s.r.o., případně mohou využít sběrné místo v ulici Raisova.

Občané, kteří odkládají vytříděný komunální odpad do typizovaných sběrných nádob, mají v případě, že kapacita přiděleného počtu nádob není dostačující, také možnost zakoupit pytle s logem společnosti FCC Česká Republika s.r.o., a naplněné pytle pak přistavit v den svozu na místo k tomu určené.
Systém přidělování počtu nádob byl stanoven na základě několik kritérií, zejména na počtu trvale hlášených osob na čísle popisném, na počtu občanů, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ale také např. na množství vytříděného komunálního odpadu za dané období.

Město Frýdlant vybírá od občanů místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na základě ikona souboruobecně závazné vyhlášky č. 7/2021.
Občané mají možnost výši svého místního poplatku ovlivnit dvěma způsoby. Prvním je, že se zapojí do doplňkového pytlového systému třídění odpadů. Občané mohou díky třídění získat slevu ve výši 3,00 Kč za 1 kg vytříděného papíru, 2,00 Kč za 1 kg vytříděných plastů, 2,00 Kč za 1 kg vytříděných PET lahví a 3,00 Kč za 1 kg vytříděných nápojových kartonů.
Druhým způsobem, jak mohou občané ovlivnit výši svého místního poplatku je, že si např. namísto týdenní frekvence vývozu nádoby zvolí vývoz nádoby jednou za 14 dní. Tímto způsobem je možné dosáhnout na slevu, která je snížením o 300,- Kč za kalendářní rok, a je poskytována na domácnost (viz. Podrobné podmínky pro uplatnění slevy 300,- Kč).

9.12.2020 12:10:26 | přečteno 3929x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load