ENDEFRRUPLNLSPIT

Komunální odpad

je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad zahrnuje např. směsný komunální odpad, odpady ze zahrad a parků, složky z odděleného sběru (kromě odpadů ze skupiny 15 01), textilní materiály, apod.

Informace pro občany

Město Frýdlant má stanoven obecní systém odpadového hospodářství ikona souboruobecně závaznou vyhláškou č. 6/2021

9.12.2020 12:10:26 | přečteno 3929x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 

Místní poplatek

IMG 3986

za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven ikona souboruobecně závaznou vyhláškou č. 7/2021. Sazba poplatku činí 790,-.

26.6.2012 13:47:25 - aktualizováno 8.1.2016 8:12:17 | přečteno 5279x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 

Jak platit místní poplatek?

26.6.2013 11:37:26 - aktualizováno 8.1.2016 8:08:57 | přečteno 4286x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 

GDPR Souhlas

formulář ikona souboruGDPR souhlas mohou občané Frýdlantu využít k tomu, aby jim placení odpadů bylo připomínáno prostřednictvím SMS nebo emailu.
Tento formulář vyplňte, podepište a následně doneste osobně na odbor majetkosprávní, kancelář č. 8, budova radnice, nebo odešlete buď poštou nebo na email: gabriela.souckova@mu-frydlant.cz

26.3.2021 10:02:27 | přečteno 521x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 

Sleva 300

svoz pytlu

Podrobné podmínky pro uplatnění slevy 300,- Kč za kalendářní rok a domácnost na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 24.2.2016.

9.12.2020 12:07:33 | přečteno 1109x | Ing. Gabriela Součková | Celý článek
 
1
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load