ENDEFRRUPLNLSPIT

Odbor kultury a cestovního ruchu

 Poštovní adresa: Městský úřad Frýdlant, Odbor kultury a cestovního ruchu, T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 13

Iva Beranova2, obrázek se otevře v novém okně
Iva Beranová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
telefon:  +420 488 886 600
budova A (RADNICE) - Městské muzeum, 2. patro, číslo 25 
 • řídí činnost odboru kultury a cestovního ruchu
 • organizačně zajišťuje a koordinuje provoz městských kulturních zařízení
 • zpracovává koncepci a program rozvoje městských kulturních zařízení
 • zajišťuje pořádání kulturních akcí města Frýdlant
 • garantuje spisovou službu, archivaci a skartaci dokumentů OK, je v kontaktu se st. archivem
 • vykonává kontrolní činnost nad dodržováním povinností vyplývajících z Autorského zákona pro území městského úřadu s rozšířenou působností ve Frýdlantu
 • je správcem objektu Městského muzea ŠPITÁLEK
 • organizačně zajišťuje, řídí a koordinuje návštěvnický provoz muzea, badatelny a výstavní síně
 • sleduje, vyhodnocuje a dokumentuje technický stav, rozhoduje o využití a přemisťování mobilárního fondu muzea
 • provádí odborný průzkum knižního fondu a jeho dokumentaci
 • provádí vyhledávací činnost v muzejním fondu
 • organizačně zajišťuje a koordinuje činnosti souvisejících s přípravou výstav a expozic výstavní síně včetně zajišťování bezpečnosti práce účastníků instalace, dodržování časového harmonogramu instalací a uzavírání dohod s realizací těchto výstav spojenýchMĚSTSKÉ MUZEUM

telefon: +420 488 886 601
budova A (RADNICE) - Městské muzeum, 2. patro, číslo 25


Bc. Tomančáková Vladimíra
pracovnice Městského muzea
telefon: +420 488 886 601

email:
vladimira.tomancakova@mu-frydlant.cz

 • samostatně zajišťuje návštěvnický provoz v objektech muzea, poskytuje odborné výklady a rozšířené informace pro návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka
 • provádí dokumentační nebo evidenční záznamy ke kulturním památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování, či restaurování podle zadání
 • samostatně zajišťuje chod muzejní knihovny s univerzálním fondem a lokální působností
 • reviduje muzejní knihovní sbírky a zpracovává knihovní fond pro potřeby výpůjčního procesu v muzeích s lokální působností
 • pořádá a inventarizuje archivní fondy a sbírky podle stanovené metodiky
 • pořizuje ucelené soubory evidenčních a dokumentačních záznamů ke sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování a průběžně je aktualizuje
 • organizuje, technicky zajišťuje a koordinuje činnosti souvisejících s přípravou výstav a expozic
 • podílí se na realizaci kulturních akcí pořádaných městem
Činčurová Eva
pracovnice Městského muzea
 • samostatně zajišťuje návštěvnický provoz v objektech muzea, poskytuje odborné výklady a rozšířené informace pro návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka
 • provádí dokumentační nebo evidenční záznamy ke kulturním památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování, či restaurování podle zadání
 • samostatně zajišťuje chod muzejní knihovny s univerzálním fondem a lokální působností
 • pořizuje ucelené soubory evidenčních a dokumentačních záznamů ke sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování a průběžně je aktualizuje
 • organizuje, technicky zajišťuje a koordinuje činnosti souvisejících s přípravou výstav a expozic
 • podílí se na realizaci kulturních akcí pořádaných městem

TURISTICKÉ  INFORMAČNÍ CENTRUM

telefon: +420 488 886 603/604
email: mic@mesto-frydlant.cz
Budova A (RADNICE) - přízemí, kancelář číslo 1
 
Mrňávková Jana
vedoucí informačního centra
telefon: +420 488 886 603
 • organizačně zajišťuje, řídí a koordinuje Turistické informační centrum
 • vede účetní agendu Turistického informačního centra
 • zajišťuje sběr a aktualizaci informací v oblasti cestovního ruchu v rámci regionu
 • zajišťuje propagaci a prezentaci akcí a turistických cílů města a regionu
 • poskytuje služby klientům Turistického informačního centra dle platné nabídky
 • vede a vyhodnocuje statistiky v oblasti cestovního ruchu
 • podílí se na přípravě a realizaci kulturních akcí pořádaných městem
Maková Anna
referentka informačního centra
telefon: +420 488 886 604
email: anna.makova@mu-frydlant.cz
 • řídí a koordinuje návštěvnický provoz Turistického informačního centra
 • zajišťuje sběr a aktualizaci informací v oblasti cestovního ruchu v rámci regionu
 • zajišťuje propagaci a prezentaci akcí a turistických cílů města a regionu
 • poskytuje služby klientům Turistického informačního centra dle platné nabídky
 • podílí se na přípravě a realizaci kulturních akcí pořádaných městem

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

telefon: +420 725 591 436
budova ZŠ Bělíkova 

Praun Petr
knihovník
email:
petr.praun@mu-frydlant.cz

 • provádí základní knihovnické práce podle přesných pokynů a podkladů
 • průběžně aktualizuje a udržuje knihovní fond
 • vede evidenční podklady sloužících ke statistickým účelům /přírůstkový seznam, seznam odpisů, kartotéka čtenářů, statistický deník atd./.
 • organizuje a realizuje informační a kulturně vzdělávací akce pro školy
 • organizačně zajišťuje kulturně vzdělávací, osvětové a informační akce pořádané městem
Wittmayerová Radka
knihovnice
email: radka.wittmayerova@mu-frydlant.cz
 • provádí základní knihovnické práce podle přesných pokynů a podkladů
 • průběžně aktualizuje a udržuje knihovní fond
 • vede evidenční podklady sloužících ke statistickým účelům /přírůstkový seznam, seznam odpisů, kartotéka čtenářů, statistický deník atd./.
 • organizuje a realizuje informační a kulturně vzdělávací akce pro školy
 • organizačně zajišťuje kulturně vzdělávací, osvětové a informační akce pořádané městem
 • zajišťuje distribuci Frýdlantského zpravodaje

MĚSTSKÉ KINO

telefon: +420 727 891 866 
budova městského kina

Plíšek Jan
vedoucí kina
 • organizačně zajišťuje, řídí a koordinuje provoz kina
 • spravuje majetek a budovu kina
20.3.2006 16:09:00 - aktualizováno 19.1.2022 11:23:52 | přečteno 18975x | beranova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load