ENDEFRRUPLNLSPIT

Odbor kanceláře úřadu

Poštovní adresa: Městský úřad Frýdlant, odbor kanceláře úřadu, T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464 13

Alena Svejdova2, obrázek se otevře v novém okně 
Mgr. Alena Švejdová
vedoucí odboru kanceláře úřadu

telefon: 488 886 500, 728 406 154
Budova A (RADNICE) - 2. poschodí, kancelář číslo 23 
 • Zastupování tajemnice v případě její nepřítomnosti
 • Řízení činnosti odboru kanceláře úřadu, vč. zástupů podatelny, sekretariátu, přestupků a agend občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Informační servis pro odbory úřadu
 • Tvorba, evidence a agenda okolo právních předpisů Města
 • Garant realizace studentských praxí na MěÚ
 • Tvorba, evidence a agenda okolo vnitřních předpisů MěÚ
 • Příprava a zápisy z porad tajemnice s vedoucími odborů, SSP a OZU
 • Servis pro Poradní a setkávací centrum POSEC a zprávy z něj
 • Plnění funkce manažera prevence kriminality a místního protidrogového koordinátora, vč. zdravotnické prevence
 • Poradenství typu Co dělat, když… a vedení bibliotéky odborné literatury k prevenci
 • Zástup vidimace a legalizace
 • Recepty a žádanky s modrým pruhem podle §13 zák. č. 167/1998 Sb. v pl. znění


Andrea Kaplanová
sekretariát, asistentka
telefon: 488 886 104
email: andrea.kaplanova@mu-frydlant.cz
Budova A (RADNICE) - 1. poschodí, kancelář číslo 15

 • běžný chod sekretariátu (servis pro starostu a místostarostu, přejímání korespondence OKU, starosty, místostarosty, tajemnice od podatelny, evidence využívání služebního vozu OKU, vypůjčování veškerých náhradních klíčů, klíč od zasedací místnosti, příjem novin a časopisů, zajištění a příprava občerstvení, příjem faxových zpráv, ...) 
 • vidimace a legalizace pro potřeby úřadu, zástup provádění agendy v terénu
 • zástup: úřední desky a vývěsní skříňky na budově pošty (vedení knihy)
 • mimořádně zástup podatelny
 • příprava materiálů pro Radu města Frýdlant (dále RM)
 • zástup: příprava materiálů na jednání Zastupitelstva města Frýdlant (dále ZM)
 • vyhotovení zápisů z jednání ZM a RM, vedení docházky RM a ZM
 • zápis do Registru smluv
 • garant spisové služby OKU/A

Jana Procházková
sekretariát, asistentka
telefon: 488 886 103
email: jana.prochazkova@mu-frydlant.cz
Budova A (RADNICE) - 1. poschodí, kancelář číslo 15

 • příprava materiálů pro RM a ZM, vyhotovení zápisů z ZM a RM, vedení docházky RM a ZM
 • běžný chod sekretariátu (servis pro starostu a místostarostu, přejímání korespondence OKU, starosty, místostarosty, tajemnice od podatelny, evidence využívání služebního vozu OKU, vypůjčování veškerých náhradních klíčů, klíč od zasedací místnosti, příjem novin a časopisů, zajištění a příprava občerstvení, příjem faxových zpráv, ...) 
 • velmi mimořádný zástup: úřední desky a vývěsní skříňky na budově pošty
 • zástup: vidimace a legalizace pro potřeby úřadu

Irena Krišalová
telefon: 488 886 111
email: irena.krisalova@mu-frydlant.cz
Budova A (RADNICE) - přízemí, kancelář číslo 2

 • podatelna a výpravna
 • ztráty a nálezy
 • telefonní ústředna
 • úřední deska
 • hlášení městského rozhlasu
 • hlavní spisovna MěÚ
 • garant spisové služby celého úřadu
 • vidimace a legalizace (pro nemohoucí i v terénu)

Dana Mrázová
telefon: 488 886 501
email:
dana.mrazova@mu-frydlant.cz
Budova A - zvýšené přízemí z průjezdu radnice, kancelář číslo 7

 • přestupky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku
 • vyřizování zpráv o pověsti

Petra Froňková
telefon: 488 886 708
email: 
petra.fronkova@mu-frydlant.cz
Budova A - zvýšené přízemí z průjezdu radnice, kancelář číslo 7

 • administrativní pracovnice - přestupky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku
 • zapisovatelka přestupkových řízení
 • vyřizování zpráv o pověsti

Zlata Mauerová
telefon: 488 886 503
email: zlata.mauerova@mu-frydlant.cz
Budova B - 1. patro, kancelář číslo 15

 • přihlášení trvalého pobytu, přidělení čísel popisných
 • agenda občanských průkazů
 • agenda cestovních dokladů
 • zastupující matrikářka

Jitka Melicharová
telefon: 488 886 504
email:
jitka.melicharova@mu-frydlant.cz
Budova B - 1. patro, kancelář číslo 15

 • agenda cestovních dokladů
 • agenda občanských průkazů
 • zastupující matrikářka
 • garant spisové služby OKU/B

Ivana Sitzberger
telefon: 488 886 502
email:
ivana.sitzberger@mu-frydlant.cz
Budova B - 1. patro, kancelář číslo 17

 • hlavní matrikářka
 • matrika - rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, změna příjmení a jména
 • zastupování - agend: evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady
 • svatební obřady, sbor pro občanské záležitosti 

15.3.2006 16:03:46 - aktualizováno 15.3.2023 11:08:01 | přečteno 24283x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load