ENDEFRRUPLNLSPIT

Program na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Frýdlant

Město Frýdlant v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

Město Frýdlant poskytuje dotace z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant za účelem uchování historického, kulturního a architektonického dědictví na území města a nejsou kulturními památkami

Záměrem poskytovatele je podpořit zejména provádění údržby, oprav, stavebních nebo jiných úprav nemovitostí, objektů, které se nachází na území Městské památkové zóny Frýdlant a na území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant, vyjma objektů, které jsou kulturními památkami.

Dotace nebude poskytnutažadateli a spoluvlastníkům, proti kterým je vedeno exekuční nebo insolvenční řízení a to v jakékoliv fázi řízení.

Administrace programu:

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a živ. prostředí – památková péče  a odbor finanční Městského úřadu Frýdlant

ikona souboruProgram na rok 2019
ikona souboruMPZ příloha č. 1-vyzva_mesto_dotace_pamatky_ 2018 - PDF
ikona souborupriloha_c._2_formular_zadosti_o_dotaci.doc
ikona souborupriloha_c._4_formular_zaverecneho_vyuctovani.doc
ikona souborupriloha_c._5_cestne_prohlaseni_o_bezdluznosti.docx
ikona souborupriloha_c._6_cestne_prohlaseni_pro_zadatele_o_podporu_de_minimis_rev_23_6.doc
ikona souborupriloha_c._7_cestne_prohlaseni_exekuce_insolvence.docx

1.3.2019 13:30:21 | přečteno 208x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load