ENDEFRRUPLNLSPIT

Program na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Frýdlant

Frýdlant - romanticky, autor: archiv MěÚ

Město Frýdlant v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

Město Frýdlant poskytuje dotace z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant za účelem uchování historického, kulturního a architektonického dědictví na území města a nejsou kulturními památkami.

Záměrem poskytovatele je podpořit zejména provádění údržby, oprav, stavebních nebo jiných úprav nemovitostí, objektů, které se nachází na území Městské památkové zóny Frýdlant a na území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant, vyjma objektů, které jsou kulturními památkami.

Datum ukončení příjmu žádostí: 28. února 2020 do 12.00 hod. (rozhodující pro určení dne podání žádosti je datum přijetí žádosti Městem Frýdlant, podatelna).

Dotace nebude poskytnuta žadateli a spoluvlastníkům, proti kterým je vedeno exekuční nebo insolvenční řízení a to v jakékoliv fázi řízení.

Administrace programu:

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a živ. prostředí – památková péče

ikona souboruProgram na rok 2020.pdf
ikona souboruMPZ příloha č. 1-vyzva_mesto_dotace_pamatky_ 2018.pdf
ikona souborupriloha_c._2_formular_zadosti_o_dotaci.pdf
ikona souborupriloha_c._4_formular_zaverecneho_vyuctovani.pdf
ikona souborupriloha_c._5_cestne_prohlaseni_o_bezdluznosti.pdf
ikona souborupriloha_c._6_cestne_prohlaseni_pro_zadatele_o_podporu_de_minimis_rev_23_6.pdf
ikona souborupriloha_c._7_cestne_prohlaseni_exekuce_insolvence.pdf

Foto: archiv MěÚ
Frýdlant 31/10/2019
Mgr. Zuzana Černá, státní památková péče OSUZP, MěÚ Frýdlant, tel. 488 886 910


4.11.2019 10:20:59 - aktualizováno 4.11.2019 10:40:46 | přečteno 596x | ivana.havlickova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load