ENDEFRRUPLNLSPIT

Odbor stavebního úřadu životního prostředí

Výzva k podávání žádostí o zařazení do anketního dotazníku do Programu regenerace městských památkov

Město Frýdlant vyhlašuje VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO ANKETNÍHO DOTAZNÍKU do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2023. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen „program“) je dotační titul Ministerstva kultury ČR, z kterého mohou čerpat finanční prostředky pouze vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant.
5.10.2022 20:49:41 | přečteno 429x | Roman Műller | Celý článek
 

Program na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území MPZ Frýdlant - 2022

Město Frýdlant v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

8.11.2021 9:24:43 - aktualizováno 8.11.2021 9:44:48 | přečteno 726x | Roman Műller | Celý článek
 

Výzva k předložení žádosti o zařazení do Programu regenerace MPZ Frýdlant na r. 2022

Dům č.p. 447,oprava dvorní fasády, autor: Věra Sobotová
Město Frýdlant předpokládá, že začátkem září obdrží výzvu Ministerstva kultury ČR k předložení tzv. „Anketního dotazníku“. Anketní dotazník mapuje zájem vlastníků o získání dotace na obnovu nemovitosti v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v nadcházejícím roce. Dotace je určena na obnovu kulturních památek na území MPZ Frýdlant.
10.8.2021 9:48:05 | přečteno 447x | zuzana.cerna | Celý článek
 

Program na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území MPZ Frýdlant - 2021

Město Frýdlant v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

9.11.2020 15:35:23 | přečteno 644x | Roman Műller | Celý článek
 

Program regenerace Městské památkové zóny Frýdlant na rok 2021

Dům č.p. 447,oprava dvorní fasády, autor: Věra Sobotová

Město Frýdlant předpokládá, že obdrží od Ministerstva kultury ČR na začátku měsíce září výzvu k předložení tzv. „Anketního dotazníku“, který je dokumentem mapujícím zájem vlastníků kulturních památek, nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdlant, o získání dotace na obnovu své nemovitosti z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a Městských památkových zón (MPZ) v nadcházejícím roce. 

1.9.2020 8:52:12 | přečteno 524x | ivana.havlickova | Celý článek
 

Výzva k předkládání připomínek, návrhů a podnětů k uplatňování územního plánu Frýdlant či jeho změně

V současnosti probíhá Vyhodnocování územního plánu Frýdlant podle § 55 stavebního zákona.

Zastupitelstvo města Frýdlant v této souvislosti v souladu se svým usnesením č. 194/2020 ze dne 26. 2. 2020 a usnesením č. 222/2020 ze dne 22. 4. 2020 tímto nad rámec stavebního zákona vyzývá k předkládání připomínek, návrhů a podnětů k uplatňování územního plánu Frýdlant nebo jeho změně.

Připomínkami a podněty se touto výzvou rozumí podání, která budou pro potřeby Vyhodnocování územního plánu podle § 55 stavebního zákona a zpracovávání zprávy o uplatňování územního plánu Frýdlant považovány za Náměty či podněty ze strany veřejnosti nad rámec požadavků stavebního zákona.

14.7.2020 10:27:58 | přečteno 622x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Pohotovostní linky AOPK pro šetření škod vlkem

Pohotovostní linky AOPK
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zavádí na těchto pracovištích pohotovost k šetření škod způsobených vlkem
20.4.2020 8:59:07 | přečteno 348x | Roman Műller | Celý článek
 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020

PER 3308

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2020 další ročník programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Přihlášky o dotaci z tohoto programu se přijímají na odboru stavebního úřadu a živ. prostředí, státní památková péče, Městského úřadu Frýdlant do pátku 28. 2. 2020 do 13 hodin. Další podrobnosti, včetně odkazu na žádost o zařazení do programu, najdete v následujícím textu a v přílohách. 

16.1.2020 7:19:33 - aktualizováno 16.1.2020 8:04:32 | přečteno 734x | ivana.havlickova | Celý článek
 

Program na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Frýdlant

Frýdlant - romanticky, autor: archiv MěÚ

Město Frýdlant v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

4.11.2019 10:20:59 - aktualizováno 4.11.2019 10:40:46 | přečteno 893x | ivana.havlickova | Celý článek
 
1 2 3 další
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load