ENDEFRRUPLNLSPIT

Závazná pravidla pro umisťování reklamních zařízení a označení provozoven z hlediska památkové péče

Reklamní poutače a zařízení tvoří dominantní prvek ve všech moderních a živoucích městech. Jejich role je nezpochybnitelná, nicméně historická centra měst jimi do značné míry trpí. Fasády historických domů jsou zahlcené nadbytečnými prvky, které nerespektují objekt ani jeho prostředí a značně tím poškozují dojem z celého města.

Historický střed města Frýdlant byl dne 10. 9.1992 prohlášen vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. za městskou památkovou zónu. Již 1. 7. 1977 bylo rozhodnutím ONV v Liberci zřízeno Památkové ochranné pásmo kolem Státního hradu a zámku Frýdlant. V tomto urbanisticky a architektonicky mimořádně hodnotném prostředí však došlo v minulých letech k neúměrnému šíření firemních označení a reklamních zařízení. Mnohé z nich jsou řešeny nevkusně, velkoplošně, při použití kontrastních barev, bez ohledu na dochované kulturní hodnoty budov. Firemní označení a reklamní zařízení významným způsobem ovlivňují výsledné působení veřejného prostoru. Není-li v historickém prostředí respektována tradiční forma upoutávky, dochází ke značné změně jeho vnímání a snížení jeho kulturních hodnot.

 Zásady jsou připraveny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o památkové péči. Schváleno radou města 24. 9. 2018 na 105. zasedání rady města, Usnesení č. 2676/2018

6.12.2018 8:39:30 | přečteno 287x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load