ENDEFRRUPLNLSPIT

Regulační plán Jiráskova _ příprava podkladů pro vstupní jednání

schéma, autor: Simona Stočková

V návaznosti na vydání nového územního plánu Frýdlant, začalo město spolu s úřadem územního plánování iniciovat přípravné práce na zajištění vstupních informací a podkladových materiálů pro přípravu zadání územních studií a regulačního plánu plynoucího ze schváleného územního plánu Frýdlant, vydaného usnesením Zastupitelstva města Frýdlant č. 99/2015 ze dne 26.8.2015 (s nabytím právní moci ode dne 21.9.2015). 

Z hlediska jednotlivých území, zejména pak území plochy RP1 – Jiráskova (podmíněné pořízením regulačního plánu), započali práce na přípravě podkladů pro vstupní jednání s jednotlivými poskytovateli a správci sítí technické infrastruktury, (tj. materiály pro připravované jednání ve věci způsobu možného zajištění technické a dopravní infrastruktury v návaznosti na zastavěné území města Frýdlant).

Foto: ss
Frýdlant 04/01/2016
Simona Stočková, odbor stavebního úřadu a ŽP – územní plánování, MěÚ Frýdlant, tel. 482 464 023

4.1.2016 15:36:04 | přečteno 449x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load