ENDEFRRUPLNLSPIT

Městské hradby si péči zaslouží

hradby Frydlant

Jádro města Frýdlant je obklopeno městskými hradbami, které jsou dokladem starých časů. Zbyla však už pouze torza, o která se majitelé starají, jak jim síly a prostředky dovolí. O tom, že lze i z trosek udělat zajímavý monument, je projekt Města Frýdlant „Obnova torza městských hradeb a jeho okolí, Frýdlant“.

„Obnova části hradeb na p.p.č. 4 a 5 v Okružní ulici je prováděna formou konzervace torsální architektury dle schválené projektové dokumentace, za dohledu správního orgánu, pracovníků Národního památkového ústavu, ú.o.p. Liberec a archeologů Severočeského muzea Liberec,“ vysvětluje Ing. Věra Sobotová, která má památkovou péči na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant na starosti.

Jak se dílo podařilo, bude slavnostně předáno veřejnosti ve středu 24. září 2014 od 13 do 15 hodin. „Jsem rád, že ve Frýdlantě je v centru města další objekt, kterým se můžeme chlubit. Stavba byla dokončena někdy až s mravenčím úsilím, kdy se skládal kámen ke kameni s naprostou a historicky doloženou přesností. Kromě nasvíceného upraveného torza hradeb získal Frýdlant i další klidovou zónu. Prostor před hradbami k ulici Okružní bude zatravněn, bude zde parková úprava. Žádná auta tu nebudou stát, bude tu jen tráva, chodník, zeleň,“ říká starosta města Frýdlant Dan Ramzer.


Zpráva televize RTM


Obnovu hradeb podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci dotačního Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014.

Foto: vs, rm
Frýdlant 18/08/2014


Obnovené městské hradby

v Okružní ulici Foto: vs a rm
RM0 2535

RM0 2535

 
RM0 2537

RM0 2537

 
RM0 2538

RM0 2538

 
RM0 2536

RM0 2536

 
RM0 2542

RM0 2542

 
RM0 2540

RM0 2540

 
hradby Frydlant

hradby Frydlant

 
 
18.9.2014 16:12:44 | přečteno 1053x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load