ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant čeká poslední krok ke schválení nového územního plánu

logo územní plán

Jak jsme vás postupně informovali, bylo posledním chybějícím krokem před schválením nového územního plánu, oficiální vyhlášení „aktivní zóny“ záplavového území na toku Smědé. Vyhlášení projednané „aktivní zóny“ záplavového území vstoupilo v platnost ke dni 24. 6. 2015.

 

Dokumentace návrhu územního plánu Frýdlant byla poté ještě odsouhlasena Krajským úřadem Libereckého kraje z hlediska souladu s  Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 (vydanou Vládou ČR ke dni 15.4.2015).

Upravená dokumentace územního plánu je připravena k vydání.

Územní plán města Frýdlant bude po projednání v Radě města, v souladu se zákonnými ustanoveními, vydán formou Opatření obecné povahy, po konečném projednání a schválení na veřejném zasedání Zastupitelstva města Frýdlant dne 26. 8. 2015.

Schválení územního plánu bude vyhlášeno veřejnou vyhláškou (VV). Nabytí právní moci územního plánu (tj., patnáctým dnem po dni vyvěšení VV) bude poté zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách města Frýdlant.

logo územní plán   logová řada
18.8.2015 10:35:18 | přečteno 758x | simona.stockova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load