ENDEFRRUPLNLSPIT

Kontroly kotlů na pevná paliva

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (např. kotel, krbová kamna) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje.

Doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je nutné na vyžádání předkládat dotčenému správnímu orgánu státní správy, v tomto případě Městský úřad Frýdlant – odbor stavebního úřadu a životního prostředí. 

Seznam odborně způsobilých osob na kontrolu technického stavu a provozu zdroje podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je na adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK.

V případě, že výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.


Frýdlant 13/3/2019
Ing.Olga Burgrová, referent OSUZP, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, tel.  488 886 905


17.3.2019 22:39:19 | přečteno 1164x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load