ENDEFRRUPLNLSPIT

Hlaste se do 16. října 2019 do Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdlant na rok 2020!

Dům č.p. 447,oprava dvorní fasády, autor: Věra Sobotová

Město Frýdlant předpokládá, že obdrží od Ministerstva kultury ČR na začátku měsíce září výzvu k předložení tzv. „Anketního dotazníku“, který je dokumentem mapujícím zájem vlastníků kulturních památek, nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdlant, o získání dotace na obnovu své nemovitosti z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a Městských památkových zón (MPZ) v nadcházejícím roce.

Pokud jako vlastníci kulturní památky nacházející se na území MPZ Frýdlant máte zájem o získání dotace z tohoto dotačního programu Ministerstva kultury ČR, předložte zástupci města Frýdlant (starosta, místostarosta), či pracovníku Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, státní památkové péče, vyplněnou žádost o zařazení do Programu regenerace MPZ Frýdlant  na rok 2020 a to nejpozději do 16. 10. 2019.

Žádost o zařazení do Programu regenerace MPZ Frýdlant a další dokumenty související s tímto dotačním titulem naleznete v příloze této zprávy.

Město Frýdlant není vyhlašovatelem tohoto programu, tím je Ministerstvo kultury, ale dle podmínek programu je vázán povinností poskytnout příspěvek z rozpočtu města, a to min. ve výši 10% z ceny díla pro úspěšného žadatel v rámci programu v daném roce.

ikona souboruVÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO ANKETNÍHO DOTAZNÍKU.pdf

ikona souboruZásady MK ČR pro užití a alokaci statní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ.pdf

ikona souboruOpatření z roku 2013 k Zásadám.pdf

ikona souboruInformace o administraci programu.pdf

ikona souboruŽádost o zařazení do Programu regenerace městské památkové zóny města Frýdlant (vyplňte nejlépe ve WORDu)

Foto: archiv MěÚ
Frýdlant 01/08/2019
Mgr. Zuzana Černá, státní památková péče MěÚ Frýdlant, tel. 488 886 910

9.8.2019 14:38:19 | přečteno 341x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load