ENDEFRRUPLNLSPIT

Aktualizace Územně analytických podkladů a Mapy technické infrastruktury.

Mapa technické infrastruktury

Upozorňujeme, že na základě ustanovení stavebního zákona, byla provedena aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP) a Mapy technické infrastruktury (MTI) k datu 31.12.2014, dle podkladů poskytnutých jednotlivými správci sítí a dalšími poskytovateli, dle zmíněného zákona.

 

Oba uvedené materiály, zpracované pro celé území obce s rozšířenou působností Frýdlant (dále jen ORP Frýdlant), jsou umístěny na webových stránkách města Frýdlant https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/ formou umožňující dálkový přístup.

Mapa technické infrastruktury (MTI) je na stránkách města umístěna ve dvou variantách.

Jako kompletní materiál (varianta 1), a dále z důvodu velkého objemu dat, byla MTI rozdělena do 4 výkresů (varianta 2), které jsou specifikovány v kladu mapových listů. Obě varianty jsou doprovázeny legendou.

Foto: ss
Frýdlant 20/04/2015
Bc. Anna Zákoucká, úřad územního plánování, tel. 488 886  909

20.4.2015 16:55:09 | přečteno 746x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load