ENDEFRRUPLNLSPIT

Zákon o sociálních službách pomáhá

Od Nového roku 2007 vstoupil v účinnost zákon, který znamená velké změny v oblasti státní sociální podpory pro zdravotně postižené a staré občany. Hlavním cílem nového zákona je snaha zlepšit péči o tuto část populace a pomoci jí zapojit se v nejširší možné míře do běžného života. Zákon přispívá k prožití důstojného stáří i těm, kterým už zdravotní stav neumožňuje vše, na co byli dříve zvyklí.

Co konkrétního nový zákon občanům nabízí?

Každý, jehož zdravotní stav je vlivem stáří, dlouhodobé nemoci, či postižení zhoršený, má právo si na obci s rozšířenou působností podat žádost o příspěvek na péči. Žádost je k vyzvednutí na odboru sociálních věcí. Údaje z formuláře jsou ověřeny z občanského průkazu žadatele.

Jaký je postup úřadu po podání žádosti?

Po přijetí žádosti příslušným odborem pověřené obce, provede sociální pracovník u žadatele sociální šetření. Poté je žádost předána lékařské posudkové službě Úřadu práce v Liberci, kde posudkový lékař rozhodne o stupni závislosti žadatele na jiné osobě či subjektu.

Co žadatel přiznáním nároku na příspěvek získá?

Zákon o sociálních službách hovoří celkem o čtyřech stupních závislosti, přičemž ke každému stupni závislosti náleží peněžitá dávka vyplácená měsíčně.

Na co je dávka poskytnuta?

Osoba, které je dávka přiznána, je oprávněna získaný příspěvek použít na služby či jiné výdaje spojené se zdravotním stavem (například doplatky na léky či nákup zdravotnických pomůcek). Příspěvek může být také využit na zapojení se do kulturně-společenských aktivit, které jsou osobě nedostupné.

Pokud se domníváte, že máte na příspěvek na péči nárok, využijte svého práva!

Bližší informace Vám rádi poskytneme na odboru sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant v přízemí budovy B v Havlíčkově ulici, tel. 482 464 079, 482 464 073,
e-mail: osv@mu-frydlant.cz

Frýdlant 12/03/07

Mgr. Jan Heinzl,
odbor sociálních věcí, tel. 482 464 079

12.3.2007 15:37:51 | přečteno 2011x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load