ENDEFRRUPLNLSPIT

Oddělení sociální péče

Popis činnosti a cílové skupiny: 

Sociální pracovníci a ostatní pracovníci oddělení sociální péče poskytují základní sociální poradenství a vykonávají sociální práci vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlení jedince (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) a k řešení životní situace u osob nacházejících se v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění).

Sociální poradenství je poskytováno následujícím cílovým skupinám:  

  • osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
  • osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby
  • osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
  • osobám ohroženým sociálním vyloučením
  • osobám ohroženým rizikovým způsobem života
  • obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
  • osobám bez přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
  • nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy
  • imigrantům
  • rodinám s dětmi 
3.1.2017 15:40:12 | přečteno 1757x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load