ENDEFRRUPLNLSPIT

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Popis činnosti a cílové skupiny 

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte.

Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Sociální pracovníci oddělení SPOD vykonávají sociální práci v souladu se zákonem č. 359/1999, Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí má vytvořeny standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí a řídí se jimi.

V kanceláři vedoucí odboru sociálních věcí je k nahlédnutí Směrnice č. 17/08 Městského úřadu Frýdlant o přijímání a vyřizování petic, stížností, ostatních podání a podnětů a podání Veřejného ochránce práv.

 Sociálně-právní ochrana se vztahuje především na děti v následujících životních situacích:

  • rodiče dětí zemřeli; neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; nebo nevykonávají nebo zneužívají svá rodičovská práva;
  • děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
  • děti výrazně zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití;
  • děti opakovaně se dopouštějící se útěků od rodičů nebo od jiných osob odpovědných za výchovu dítěte;
  • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
  • děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti
  • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte;
  • děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů
3.1.2017 15:38:06 | přečteno 5774x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load