ENDEFRRUPLNLSPIT

Odbor sociálních věcí - popis činností

Odbor sociálních věcí plní úkoly v rámci samostatné působnosti i přenesené působnosti (státní správu) v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci veřejného opatrovníka u osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům, vydává parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (O7), vydává zvláštní označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (O2), vykonává sociální práci dle zákona o sociálních službách a dle zákona o pomoci v hmotné nouzi a činnosti v rámci sociální prevence.

18.6.2013 8:41:14 | přečteno 1360x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load