ENDEFRRUPLNLSPIT

Je to práce dobrovolná, je to jen na vás

Město Frýdlant zaměstná v první vlně třicet dva osob pobírajících příspěvek na živobytí nepřetržitě déle než šest kalendářních měsíců a tím dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů musí odpracovat minimálně 20 hodin měsíčně v tzv. veřejné službě, kterou zřizuje obec. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu. Lidem, kteří ji odpracují, neklesnou dávkou příspěvku na živobytí na existenční minimum. Jedná asi o částku 1000 Kč.

Ve Frýdlantském výběžku veřejnou službu zatím poskytuje deset obcí: Frýdlant, Raspenava, Hejnice, Nové Město p. Smrkem, Bílý Potok, Černousy, Dolní Řasnice, Habartice, Heřmanice a Višňová. Když v Dolní Řasnici nebo Heřmanicích nemají naplněnou kapacitu, poskytují tuto službu také občanům z jiných obcí. Ve Višňové a Raspenavě zase zaměstnají všechny své občany, kterých se veřejná služba týká.

Starosta města Frýdlant Ing. Dan Ramzer pozval na úterý 9. června 2009 na sedmou hodinu ranní do zasedací místnosti všechny zájemce, kteří se o této schůzce mohli dozvědět na odboru sociálních věcí. Z 87 frýdlantských nezaměstnaných, kterých se veřejná služba týká, se na setkání dostavila více než třetina. Hned v úterý byli všichni proškoleni v bezpečnosti práce.

Město Frýdlant má zatím práci pro 32 osob měsíčně. Ti budou pracovat v týdenní turnusech, každý den čtyři hodiny. Za týden si tak svou povinnost splní a na jejich místo nastoupí další. Příští měsíc se kolo roztočí znovu. Kdo se osvědčí, bude mít práci zajištěnu a může být klidný, protože se mu dávky snižovat nebudou. Kdo nedodrží pravidla, sám se o tuto možnost připraví.

„Je to čistě vaše věc. My se zavazujeme, že pro vás práci připravíme, vše organizačně zajistíme - od vedení administrativy, proplacení vstupní prohlídky u lékaře, přes zadání práce, zajištění pomůcek a nářadí až po kontrolu odvedené práce. Na vás je, jestli tuto nabídku využijete. Veřejná práce je pro vás věc dobrovolná, nikdo vás do ní honit nebude. Pokud nedodržíte pravidla, končíte, a vaše místo dostane někdo další,“ vysvětloval starosta. A pravidla jsou jednoduchá, ale velmi přísná - přesný nástup do zaměstnání nebo řádná a včasná omluva, plnění pokynů vedoucího, opatrování nářadí a jeho každodenní odevzdání, dobře odvedená práce v rozsahu čtyř hodin denně a slušné chování.

Vedoucí oddělení dávek a sociální péče Lucie Andršová hned následující den sepsala smlouvy s první skupinou šesti zájemců o veřejnou službu. Ti budou pracovat např. na úklidu města, údržbě budov, zeleně a také na úklidu na frýdlantského zámku a v jeho okolí. Za týden je vystřídá nová parta. Administrativu kolem veřejné práce má na starosti právě paní Andršová. „Velmi brzo se nám podařilo se dohodnout s místními praktickými lékaři na způsobu financování povinných vstupních prohlídek, takže nezaměstnaní mohou začít pracovat již od pondělí 15. června. Jsou tomu rádi. Do práce se těší. Věříme, že se systém brzo zaběhne ku spokojenosti všech,“ říká Lucie Andršová.

Na oddělení dávek a sociální péče se dále rozšiřuje seznam zájemců o veřejnou práci. Každý z nich pak může každý den ráno očekávat telefon, že může nastoupit do práce, protože se jiný omluvil nebo nedodržel pravidla.

Frýdlant 10/06/09
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

11.6.2009 11:44:42 - aktualizováno 11.6.2009 11:47:03 | přečteno 1524x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load