ENDEFRRUPLNLSPIT

Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací

K Světlé    2012  1

Odbor majetkosprávní připravil dokument, který definuje způsob práce při veškerých zásazích do povrchů komunikací ve správě a majetku Města Frýdlant.

Jsou zde definovány zásahy, které by mohly mít vliv na celistvost a rovnost povrchů komunikací ve Frýdlantě a Albrechticích. Dokument je určen pro ty právnické a fyzické osoby, které takovéto zásahy dělají - jedná se především o ukládání inženýrských sítí do komunikací a o opravy inženýrských sítí po případných haváriích.

Dokument ikona souboruTechnické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací schválila Rada města Frýdlantu na svém 62. zasedání usnesením č. 1233/2012 a podmínky v něm stanovené se stávají závaznými dnem 10. prosince 2012.

Foto: jm, ul. Karoliny Světlé
Frýdlant 18/12/2012
Jan Mráz, odbor majetkoprávní, tel. 482 464 014

18.12.2012 7:42:48 | přečteno 1215x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load