ENDEFRRUPLNLSPIT

Zpráva z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ

V současné době registruje Městský úřad Frýdlant, odbor památkové péče a cestovního ruchu, zvýšený zájem o stavební úpravy objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdlant a Památkového ochranného pásma státního hradu a zámku Frýdlant, v souvislosti s úsporou energií a celkového zlepšení standardu bydlení.

Představy vlastníků těchto objektů bývají nezřídka v kolizi s filosofií státní památkové péče a s Architektonickými regulativy pro památkově chráněná území ve Frýdlantě. Aby nedocházelo k různým nedorozuměním v těchto záležitostech rozhodl se odbor kultury, pam.péče a cestovního ruchu, společně s pracovníky územního pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci, k pořádání konzultačních hodin, pro tyto potencionální stavebníky. Zde bude možné jednotlivé kroky požadovaných stavebních zásahů konzultovat se zástupcem odborné organizace, ještě před podáním samotné žádosti o závazné stanovisko.

První konzultační hodiny jsou stanoveny na 3.9.2009 od 13:00 hod . do 15:00 hod. Podle zájmu budou konzultační hodiny dále probíhat 1x za měsíc nebo 1x za dva měsíce. O pořádání dalších konzultací, budou občané města informováni na webových stránek města.

Ing. Věra Sobotová
referent památkové péče

29.7.2009 8:47:02 | přečteno 1062x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load