ENDEFRRUPLNLSPIT

Zpráva o výsledku jednání komise státní památkové péče

Zpráva o výsledku jednání komise státní památkové péče -Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2010

Zpráva o výsledku jednání komise státní památkové péče - Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2010

Ministerstvo kultury ČR uvolnilo Městu Frýdlant v rámci Programu obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2010 celkem 479 tis. Kč, tj. skoro o 100 tis.Kč méně než v roce loňském.

Pracovníci Městského úřadu Frýdlant, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kteří vykonávají státní správu na úseku státní památkové péče, představili členům komise všechny předložené žádosti o poskytnutí příspěvku, které do dne konání komise shromáždili na základě zveřejněné výzvy.

Jednání komise proběhlo dne 8.3.2010. Z důvodu vysokého počtu podaných žádostí, se členové komise dohodli, že pro letošní rok uvolněnou částku, rozdělí hned v prvním kole.

Komisi byly předloženy tyto následující žádosti do prvního kola programu:

1. město Nové Město pod Smrkem (výměna vstupních dveří a oprava omítek na městských lázní- ve výši 174 304, - Kč)

2. Lucie Kubátová ( II. etapa - statické zajištění objektu „ Betlém“ v Zahradní ulici ve Frýdlantu - dokončení statického zajištění, celkové obnovy objektu- ve výši 475 000,­­- Kč)

3. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Nové Město pod Smrkem ( dokončení obnovy věže kostela, II. etapa- aplikace ochranného nátěru věže, nátěr ciferníků věžních hodin, ve výši 70 000,-Kč)

4. Miroslav Rýdzi (výměna nepůvodních vrat na stodole hospodářského dvora v Raspenavě ve výši 70 000,- Kč)

5. Římskokatolická farnost Hejnice (restaurování epitafu Gallase, ve výši 52 200,-Kč)

6. Římskaktolická farnost Raspenava ( restaurování vitráží a kamenné menzy v hrobce rodiny Richterů v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve výši 306 900,- Kč)

7. Římskokatolická farnost Nové Město pod Smrkem ( II. etapa restaurování vitráži presbytáře-vitráž sv. Ignáce, ve výši 60 000,-Kč)

Komise postupně posoudila všechny předložené žádosti a rozhodla o přidělení finančního příspěvku na tyto akce:

1. Lucie Kubátová ( II. etapa - statické zajištění objektu „ Betlém“ v Zahradní ulici ve Frýdlantu - dokončení statického zajištění, celkové obnovy objektu)

2. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Nové Město pod Smrkem ( dokončení obnovy věže kostela, II. etapa- aplikace ochranného nátěru věže, nátěr ciferníků věžních hodin)

3. Miroslav Rýdzi (výměna nepůvodních vrat na stodole hospodářského dvora v Raspenavě)

4. Římskokatolická farnost Hejnice (restaurování epitafu Gallase)

5. Římskokatolická farnost Nové Město pod Smrkem ( II. etapa restaurování vitráži presbytáře-vitráž sv. Ignáce)

Materiály vybraných žádostí budou nyní postoupeny Ministerstvu kultury ČR, které ve správním řízení rozhodne o přidělení či nepřidělení požadovaných finančních prostředků na jednotlivé akce.

Ing. Věra Sobotová

MěÚ Frýdlant
odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu

9.3.2010 11:17:42 | přečteno 856x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load