ENDEFRRUPLNLSPIT

Zpráva o výsledku 2. kola Programu obnovy památek

Ministerstvo kultury ČR uvolnilo Městu Frýdlant v rámci Programu obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností celkem 672 tisíc Kč. Po rozdělení prostředků v 1. kole (607 tisíc Kč) zbylo do 2. kola 65 tisíc.

V souladu s pravidly Programu jmenovaná a Radou Města Frýdlant schválená komise na svém jednání dne 12. června posuzovala jednotlivé žádosti a rozhodla, že celý příspěvek ve výši 65.000,- Kč by měl být přidělen městu Nové město pod Smrkem na opravu štukové výzdoby nad vchodem do městských lázní.

Žádost byla postoupena Ministerstvu kultury ČR, které ve správním řízení rozhodne s konečnou platností o přidělení či nepřidělení požadovaných finančních prostředků na tuto akci.

Žádosti o finanční příspěvek z Programu budou sice posuzovány až na jaře příštího roku, ale již nyní mohou potencionální žadatelé získat informace o Programu na webových stránkách města nebo přímo na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve Frýdlantu.

Frýdlant 28/07/08
Bc. Luděk Zelenka, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Frýdlant. tel. 482 464 056

1.8.2008 15:03:33 | přečteno 1195x | Mgr. Alena Švejdová

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load