ENDEFRRUPLNLSPIT

Zpráva o výsledku 2. kola Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou půso

Ministerstvo kultury ČR uvolnilo Městu Frýdlant v rámci Programu obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2009 celkem 571 000,- Kč, o něco méně než v roce loňském.

Jednání komise, pro rozdělení finančních příspěvků v II. kole tohoto programu, proběhlo dne 18.5.2009. Členové komise byli seznámeny s celkovou částkou alokovanou pro rok 2009, s částkou rozdělenou v I. kole ( 260 tis. Kč) a částkou zbývající pro II. kolo ( 311 tis.Kč). Ponížení částky do II. kola o 12 tis. Kč z prvního kola, bylo provedeno na základě konzultace s pracovníkem MK ČR, neboť dle pravidel programu je minimální výše příspěvku na akci 50 tis. Kč. O 2 tis. Kč byl navýšen příspěvek na akci : „Restaurování božích muk se železným křížem“ v Dolní Řasnici a o 10 tis. Kč byl navýšen příspěvek na akci : „ Restaurování vitráže v kostele sv . Kateřiny“ v Novém Městě pod Smrkem.

Komisi byly k posouzení do II. kola předloženy následující dvě žádosti na tyto akce :

1. Statické zajištění objektu č.p. 356 s mechanickým betlémem ve Frýdlantu ( vlastník p. Kubátová)

2. výměna vstupních dveří a oprava omítek na objektu městských lázní v Novém Městě pod Smrkem ( vlastník Nové Město pod Smrkem)

Komise po projednání podpořila akci pod názvem „ Statické zajištění objektu č.p. 356 s mechanickým betlémem ve Frýdlantu, z důvodu nutné realizace statického zajištění tohoto velmi významném objektu frýdlantského regionu, a to v plném objemu zbylých finančních prostředků určených pro rozdělení do II. kola.

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, jehož správcem je Ministerstva kultury, má pro potřeby ministerstva vytvořenou finanční reservu, kterou může na základě žádostí ORP uvolňovat na akce, které nebyly pokryty z nabídnuté finanční kvóty určené pro daný rok .

ORP této možnosti využila a požádala o uvolnění finančních prostředků na akci, která nebyla v II. kole finančně podpořena, tj. na výměnu vstupních dveří a opravu omítek na objektu městských lázní v Novém Městě pod Smrkem ( vlastník Nové Město pod Smrkem).

Materiály vybraných žádostí budou nyní postoupeny Ministerstvu kultury ČR, které ve správním řízení rozhodne o přidělení či nepřidělení požadovaných finančních prostředků na jednotlivé akce.

Ing. Věra Sobotová
MěÚ Frýdlant
odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu

25.5.2009 9:52:09 | přečteno 740x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load