ENDEFRRUPLNLSPIT

Zpráva o výsledku 1. kola Programu obnovy památek

20 001

Ministerstvo kultury ČR uvolnilo Městu Frýdlant v rámci Programu obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností celkem 672 tisíc Kč. V souladu s pravidly Programu jmenoval starosta města Ing. Dan Ramzer komisi památkové péče, jejíž složení bylo schváleno Radou Města Frýdlant.

Členy komise jsou:

Ing. Dan Ramzer - starosta Frýdlantu
Vladimír Stříbrný - starosta Heřmanic, předseda Mikroregionu Frýdlantsko
JUDr. Petr Dušek - starosta Bulovky
Jiří Horák - starosta Hejnic
Mgr. Jiří Vochomůrka - zástupce Národního památkového ústavu
Ing. Věra Sobotová - referent pam. péče MěÚ Frýdlant
Bc. Luděk Zelenka - vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Frýdlant

Tato komise má za úkol rozdělit přidělený příspěvek do jednotlivých kol Programu, posoudit potřebnost podaných žádostí a rozdělit mezi vybrané žádosti finanční prostředky alokované pro aktuální kolo Programu.

Komise rozdělila příspěvek přidělený Ministerstvem kultury ČR takto: do prvního kola Programu - 607 tisíc Kč, do druhého kola 65 tisíc Kč.

Částku 607 tisíc Kč alokovanou pro 1. kolo Programu rozdělila komise následujícím způsobem:

63.000,- Kč na výměnu krytiny márnice v areálu kostela sv.Vavřince ve Vsi
283.000,- Kč na opravu fasády a oplechování kaple sv. J. Nepomuckého v Černousích
263.000,- Kč na výměnu střešní krytiny zemědělského objektu čp. 29 v Heřmanicích

Materiály vybraných žádostí budou nyní postoupeny Ministerstvu kultury ČR, které ve správním řízení rozhodne o přidělení či nepřidělení požadovaných finančních prostředků na jednotlivé akce.

Žádosti o finanční příspěvek z Programu do II. kola je třeba podat do 30. května 2008.

Ilustrační foto z archivu MěÚ Frýdlant - ukázka měsťanského domu na náměstí T. G. M.
Frýdlant 22/04/08
Bc. Luděk Zelenka, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Frýdlant. tel. 482 464 056

22.4.2008 14:15:15 - aktualizováno 22.4.2008 14:16:19 | přečteno 1417x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load