ENDEFRRUPLNLSPIT

Slavnostní zpřístupnění restaurovaného obrazu ve Frýdlantu

pohled na obraz

Díky jedinečné spolupráci mezi správou Státního hradu a zámku Frýdlant a Římskokatolickou církví ve Frýdlantu se podařilo navrátit posmrtný portrét Melchiora z Redernu do děkanského kostela Nalezení sv. Kříže. Toto mimořádné dílo bude veřejnosti představeno u příležitosti konání Dnů Evropského historického dědictví v září tohoto roku.

V neděli 13. června 2010 se po slavnostním biřmování udělovaném biskupem litoměřickým mons. Janem Baxantem v děkanském kostele Nalezení Sv. Kříže ve Frýdlantu v Čechách uskutečnilo slavnostní zpřístupnění mimořádné výtvarné památky. Jedná se o posmrtný portrét Melchiora z Redernu, doplněný bohatou symbolikou. Olejomalba o rozměrech 3,5x3,5 m vznikla patrně v dílně některého z rudolfinských umělců v Praze v letech 1600 - 1605. Objednavatelkou obrazu byla hraběnka Kateřina z Redernu, rozená Šliková, vdova po Melchiorovi.

Slavnostní představení restaurovaného obrazu odborné i laické veřejnosti zahájil P. Vít Audy, duchovní správce římskokatolické farnosti Frýdlant. Přítomné uvítal starosta města Frýdlant Dan Ramzer. Poděkoval všem institucím za spolupráci a vyjádřil naději v její trvání.

Milan Svoboda z katedry historie FP TU v Liberci stručně promluvil o historii Redernů a také o mimořádné památce, jíž posmrtný obraz válečníka Melchiora z Redernu nepochybně je.
Miloš Kadlec, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, vysvětlil pojetí moderní památkové péče na příkladu navrácení restaurovaných exponátů do jejich původního prostředí za spolupráce Správy státního zámku Frýdlant a litoměřického biskupství.

Radana Hamsíková-Podzemná, akademická malířka a restaurátorka, promluvila krátce o náročných restaurátorských pracích, na nichž se podílela i její dcera Dagmar Hamsíková. Renesanční plátno bylo téměř z poloviny rozpadlé, proto práce na jeho záchraně trvala dva roky.
Jana Pavlíková, kastelánka hradu a zámku Frýdlant, poděkovala za pomoc a instalaci obrazu v děkanském kostele. Pojednala stručně o osudech plátna uloženého od 19. století na hradu Frýdlant.

Závěrečného slova malé nedělní slavnosti se ujal litoměřický biskup Jan Baxant. Podle něj má velký význam jak kooperace všech institucí a jejich odborníků, tak samotné zpřístupnění pracně obnoveného obrazu pro veřejnost z regionu, celé vlasti i ze zahraničí. Frýdlantsko tak získává zpět svou historickou a duchovní tvář právě prostřednictvím opravovaných památek.

Je velmi důležité, aby se o mimořádném uměleckém díle dozvěděla nejen široká odborná veřejnost, ale i všichni zájemci o umění.

Foto: Jan Čížek
Frýdlant 15/06/10
PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.( katedra historie FP TU v Liberci)

Doplnění této zprávy Městským muzeem Frýdlant:

V září tohoto roku proběhne, jako každý rok, ve Frýdlantu akce k Dnům Evropského historického dědictví. Letošní téma se jmenuje "Duše památek". Městské muzeum Frýdlant ve spolupráci s Římskokatolickou farností Frýdlant připravuje na sobotu 18. září 2010 návštěvu kostela Nalezení sv. Kříže s komentovanou prohlídkou zrestaurovaného obrazu Melchiora z Redernu na katafalku. S historií tohoto funerálního obrazu seznámí pan Svoboda, který se historii rodiny Redernů věnuje dlouhá léta. S předstihem bude veřejnost na tuto akci pozvána pomocí letáků umístěných na webových stránkách města a na obvyklých místech. (vs)

Návšteva biskupa

01

01

 
02

02

 
03

03

 
04

04

 
05

05

 
06

06

 
07

07

 
08

08

 
09

09

 
10

10

 
11 Audy

11 Audy

 
12 ST

12 ST

 
13

13

 
14

14

 
15

15

 
16

16

 
17

17

 
18

18

 
19 Svoboda

19 Svoboda

 
20

20

 
21

21

 
22

22

 
23

23

 
24 Kadlec

24 Kadlec

 
25

25

 
26 Pavlíková

26 Pavlíková

 
27

27

 
28

28

 
29

29

 
30 Audy

30 Audy

 
31 obraz

31 obraz

 
32 písmo

32 písmo

 
33 oči

33 oči

 
34 STaB

34 STaB

 
35

35

 
36

36

 
37

37

 
38

38

 
39 biskup

39 biskup

 
40

40

 
41

41

 
42

42

 
43

43

 
44

44

 
45

45

 
46

46

 
47

47

 
48

48

 
49

49

 
50

50

 
51

51

 
 
15.6.2010 14:31:24 | přečteno 3802x | sobotova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load