ENDEFRRUPLNLSPIT

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

č.p. 70 Víska

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2011 již počtvrté Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Přihlášky o dotaci z tohoto Programu budeme přijímat na odboru kultury, pam.péče a cestovního ruchu Městského úřadu ve Frýdlantu do 1.března 2011. Další podrobnosti včetně odkazu na elektronickou žádost najdete v následujícím textu.

Smyslem tohoto programu je podpořit opravy kulturních památek, které se nacházejí na územích spravovaných úřady z rozšířenou působností. V našem konkrétním případě to znamená ,že žádost o dotaci na obnovu může u Městského úřadu ve Frýdlantu podat majitel kulturní památky nacházejícího se na území Frýdlantska. Vyloučeny z tohoto programu jsou kulturní památky nacházející se na území Městské památkové zóny Frýdlant ( objekty mohou využít další dotační titul Ministerstva kultury- Program regenerace MPZ).

Do programu nelze zařadit objekty, jejíchž špatný technický stav je zaviněn majitelem, jenž zanedbal jeho pravidelnou údržbu. Posouzení špatného technického stavu a míry zavinění majitelem je věcí komise zřízené obcí s rozšířenou působností (Frýdlant) pro rozdělení finančních prostředků.

Finanční prostředky z Programu dále nelze použít k:

a) modernizaci objektů např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;

b) úpravám veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy;

c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

Kdo může o příspěvek požádat ?

Žadatelem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, ale musí být prokazatelně, nejlépe na základě výpisu z katastru nemovitostí, majitelem příslušného objektu. Majitel musí počítat s minimálně 10 procentnífinanční spolu účastí z celkových nákladů na opravy.Žádosti se v rámci kalendářního roku budou zasílat na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu ve Frýdlantu ve třech termínech stanovených v pravidlech tohoto dotačního titulu. Pro rok 2011 byl zatím stanoven první termín odeslání : pro 1.kolo 31.březen 2011. Před tímto termínem musí žádosti vždy posoudit k tomu jmenovaná komise. Žádosti je tedy nutno podat v dostatečném časovém předstihu. Pro 1.kolo v tomto roce platí termín úterý1.3.2011.

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města nebo si je možno si ho vyzvednout na Městském úřadu ve Frýdlantu (odbor kultury, pam. péče a cestovního ruch).

ikona souboruŽádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnostíikona souboruverze DOC
ikona souboruPlná moc ikona souboruverze DOC
ikona souboruZásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ing. Věra Sobotová

Odborný referent odboru kultury, pam. péče a cestovního ruchu

19.1.2011 13:59:02 - aktualizováno 19.1.2011 14:06:09 | přečteno 1135x | sobotova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load