ENDEFRRUPLNLSPIT

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2012

Heřmanice č p  6  rekonstrukce

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2012 opětovně Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Přihlášky o dotaci z tohoto Programu budeme přijímat na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení státní památkové péče Městského úřadu ve Frýdlantu do 1.března 2012. Další podrobnosti včetně odkazu na elektronickou žádost najdete v následujícím textu.

kostel v Horní Řasnici, obrázek se otevře v novém okně

Smyslem tohoto programu je podpořit opravy kulturních památek, které se nacházejí na územích spravovaných úřady z rozšířenou působností. V našem konkrétním případě  to znamená ,že žádost o dotaci na obnovu může u Městského úřadu ve Frýdlantu  podat majitel kulturní památky nacházejícího se na území Frýdlantska. Vyloučeny z tohoto programu jsou kulturní památky nacházející se  na území  Městské památkové zóny Frýdlant ( objekty mohou využít další dotační titul Ministerstva kultury- Program regenerace MPZ).

Do programu nelze zařadit objekty, jejichž špatný technický stav je zaviněn majitelem, jenž zanedbal jeho pravidelnou údržbu. Posouzení špatného technického stavu  a míry zavinění majitelem je věcí komise zřízené obcí s rozšířenou působností (Frýdlant) pro rozdělení  finančních prostředků.

Finanční prostředky z Programu dále nelze použít k:

a) modernizaci objektů např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;

b) úpravám veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;

c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace


Kdo může o příspěvek požádat ?

Žadatelem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, ale musí být prokazatelně, nejlépe na základě výpisu z katastru nemovitostí, majitelem příslušného objektu. Majitel musí počítat s minimálně 10 procentní finanční spoluúčastí z celkových nákladů na opravy. Žádosti se v rámci kalendářního roku budou zasílat na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu ve Frýdlantu ve třech termínech stanovených v pravidlech tohoto dotačního titulu.  Pro rok 2012 byl zatím stanoven první termín odeslání : pro 1.kolo 31.březen 2012. Před tímto termínem musí žádosti vždy  posoudit k tomu jmenovaná komise. Žádosti je tedy nutno podat v dostatečném časovém předstihu. Pro 1.kolo v tomto roce platí termín čtvrtek 1.3.2012.  

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města nebo si je možno si ho vyzvednout na Městském úřadu ve Frýdlantu (odbor stavebního úřadu a živ. prostředí).

ikona souboruŽádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012  │ ikona souboruformát DOC

ikona souboruPlná moc │ ikona souboruformát DOC

ikona souboruZásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností


Ing. Věra Sobotová
Odborný referent stavebního úřadu a živ. prostředí  

23.1.2012 14:20:34 | přečteno 843x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load