ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový kabát pro frýdlantský betlém

Simon180

V součastné době lze stav objektu v Zahradní ulici, ve kterém je umístěn pohyblivý betlém, charakterizovat jako havarijní, neboť část dřevěných konstrukcí je již dožilá, provizorně zajištěna drobnými stavebními zásahy z minulých let.
Díky podpoře Zastupitelstva města Frýdlant bude od 1. května 2009 po dva roky probíhat rekonstrukce objektu (jeho statické zajištění), a to přes založení nových základů objektu, opravu roubené části, opravu podstávek, statického zajištění krovu až po výměnu dožilé střešní krytiny.

Toto vše za předpokladu, že nejdřív dojde k vystěhování samotného mechanického betlému, který je „vsazen“ do interiéru světnice objektu a na nějž se také vztahuje památková ochrana. Z těchto důvodů se na jeho obnově (restaurování) budou podílet restaurátoři vlastnící příslušné povolení Ministerstva kultury ČR v daném oboru. Jeden restaurátor vrátí „původní lesk a slávu“ papírovým částem, druhý dřevěným, včetně stavby nové samonosné konstrukce a poslední restaurátor bude mít na starost pohyblivé figurky a mechanismy. Pro tento nelehký úkol se nám podařilo nadchnout p. Andrese, který se stará o Národní kulturní památku, Třebechovický Proboštův betlém. O samotné složitosti restaurátorského zásahu Vás budeme průběžně informovat.

Betlém by měl být podle plánu znovu přístupný veřejnosti v květnu 2011.

Foto: archiv
Frýdlant 20/04/09
Ing. Sobotová Věra, referent odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel. 482 464 057

23.4.2009 9:55:10 | přečteno 2159x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load