ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový fond na opravy kulturních památek

Liberecký kraj od příštího roku připravuje změnu v poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek nacházejících se na území Libereckého kraje, tedy včetně celého frýdlantského výběžku. Nově vzniklý Fond kulturního dědictví Libereckého kraje by měl nahradit dva bývalé finanční zdroje ( Grantový program G12 a tzv. přímou podporu )

Program se týká státem chráněných památkových objektů a je zaměřen na opravy nemovitých kulturních památek, restaurování movitých kulturních památek, na podporu průzkumů a dokumentací kulturních památek, nebo záchranný archeologický výzkum. Žádost o dotaci bude pro žadatele administrativně jednoduchá a lze ji předložit nejpozději do 31. ledna 2008. Vybraní žadatelé teprve později doplní další povinné přílohy. Dotace je poskytována v rámci jednoho kalendářního roku.

Pravidla poskytování dotace a jejího čerpání se řídí Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje, které lze nalézt na stránkách Libereckého kraje: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3560
12.12.2007 16:27:26 | přečteno 965x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load