ENDEFRRUPLNLSPIT

Nově odhalená renesance ve Frýdlantu

renesance 1

Další důvod proč být pyšný na své město, na místo kde žijeme, nám ukázaly výsledky právě probíhajícího restaurátorského průzkumu na stěnách hrobky Redernů v kostele Nalezení sv. Kříže. Pod vrstvami monochromních nátěrů a jednou zcela umělecky nehodnotnou vrstvou z 19. století, byla nalezena vrstva původní renesanční výmalby.

I ti největší zasvěcenci historie rodu Redernů netušili, či jen tak trochu doufali, že jednou uvidí zdejší původní renesanční výmalbu po tolika staletích ve své kráse. A dočkali se. A nejenom oni, ale všichni lidé frýdlantští.

Než se nám zdejší renesanční krása poodhalila, předcházela tomu všemu dlouholetá diskuse mezi zástupci církve, badateli a památkáři. V roce 2004 proběhl na stěnách Redernovské hrobky prvotní restaurátorský průzkum vnitřní výmalby pomocí sond. Úzké proužky sond daly jen velmi obecně tušit, že by nejspodnější vrstva mohla obsahovat pozůstatky původní renesanční výmalby. Nic jistého, nic přesného. Až v letošním roce, za finanční pomoci města Frýdlant a Programu regenerace Městských památkových zón, se podařilo společně s vlastníkem objektu, Římskokatolickou církví, započít restaurátorské práce. Jsou sice na samém počátku, ale již nyní „vynášejí na světlo“ to, co dlouhá staletí čekalo na odhalení.

redern plakat, obrázek se otevře v novém okně

Rádi bychom Vás i prostřednictvím tohoto příspěvku pozvali na přednášku pana PhDr. Milana Svobody, Ph.D., který se historií rodu Redernů zabývá již dlouhá léta. A právě Redernovská kaple bude náplní jeho přednášky konané v úterý 8. června 2010 od 18 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Pan Svoboda se s příchozími jistě podělí i o informace, které získal během páteční návštěvy hrobky, kde pořídil „čerstvé“ fotografie z realizovaného restaurátorského průzkumu.

Všichni jste zváni!

Foto: vs
Frýdlant 07/06/10
Ing. Věra Sobotová, MěÚ Frýdlant, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel. 482 464 057

hrobka Redernů

nástěnná malba

nástěnná malba

 
okřídlená hlava 19 století

okřídlená hlava 19 století

 
pozůstatky výmalby z 19 století

pozůstatky výmalby z 19 století

 
renesance 1

renesance 1

 
renesance 2

renesance 2

 
renesance 3

renesance 3

 
redern plakat

redern plakat

 
 
5.6.2010 9:31:12 | přečteno 2253x | sobotova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load