ENDEFRRUPLNLSPIT

Možnost získání finančních prostředků na obnovu kulturních památek.

Liberecký kraj zveřejnil na svých web. stránkách výzvu o poskytnutí dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na rok 2009. Žádost je v prvním kole velmi zjednodušená, až po schválení dotace bude žadatel vyzván k předložení dalších potřebných dokumentů.

Formulář žádosti bude zveřejněn jednak pod odkazem "Formuláře" na hlavní webové stránce Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz , resp. http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4010, kde je nutné si nejdříve nainstalovat program, ve kterém se Vám samotný formulář otevře 602 xml filler - pro otevírání dokumentů FO , nebo na webových stránkách odboru kultury, pam. péče a cestovního ruchu http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=412, http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4189.

Od letošního roku dochází ke změně při podávání žádostí a případných příloh, které je možné zasílat elektronicky (e-mailem) s ověřeným elektronickým podpisem nebo i bez ověřeného elektronického podpisu s tím, že je nutné taktéž zaslat podepsanou písemnou žádost a to do 7 dnů od doručení elektronické žádosti a v řádném termínu. V případě, že přikládáte další přílohy (fotografie, závazné stanovisko) a máte je i v elektronické podobě, lze je zaslat buď společně se žádostí nebo zvlášť, přímo na e-mail. garanta tohoto dotačního programu, Mgr. Lucii Prandnerovou ( lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz , www.kraj-lbc.cz, tel.: +420 485 226 420, fax: +420 485 226 367).

Základní informace o fondu Vám taktéž poskytnou pracovníci MěÚ Frýdlant, odboru kultury, pam. péče a cestovního ruchu .

3.2.2009 8:49:06 | přečteno 948x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load