ENDEFRRUPLNLSPIT

Máte zájem získat peníze na obnovu svého objektu, který je kulturní památkou?

12 001

Do 1. listopadu 2009 podejte žádost! Program Regenerace městské památkové zóny Frýdlant pro rok 2010 je tu pro vás!

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2010 první část Programu regenerace MPZ a MPR, kterou je zpracování a zaslání Anketního dotazníku tohoto programu.
Součástí anketního dotazníku je soupis finančních požadavků od vlastníků nemovitostí, které jsou kulturními památkami, a nacházejí se na území městské památkové zóny (MPZ) Frýdlant. Dotazník zpracuje město Frýdlant prostřednictvím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Frýdlant.

Pro zařazení do tohoto programu je nutné, aby majitelé objektů měli vydané závazné stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ ve Frýdlantu kzamýšlené opravě, údržbě, restaurování, či rekonstrukci nemovitosti, nebo její části. U akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více), je nutné doložit rozpočet, jinak nebude akce zařazena.

Dle upravených pravidel tohoto Programu nebudou fin. prostředky poskytovány zejména: na výměnu oken, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zřízení nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturních památek.

Zájemci o zařazení do tohoto programu musí dodat požadované podklady nejpozději do 1. listopadu 2009 na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve Frýdlantu.

Frýdlant 22/09/09
Ing. Věra Sobotová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel 482 464 057

22.9.2009 21:49:51 | přečteno 1042x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load