ENDEFRRUPLNLSPIT

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje - možnost získání finančních prostředků na obnovu KP

Liberecký kraj vyhlásil výzvu k podávání žádosti o dotaci z programu Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. O dotaci lze žádat k obnově, dokumentaci nebo průzkumu kulturních památek ,které se nacházejí na území Libereckého kraje nebo na záchranný archeologický výzkum prováděný v rámci hranic kraje. Písemné žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje musí být podány elektronicky (prostřednictvím webových stránek kraje: http://kultura.kraj-lbc.cz ) a zároveň písemně (na příslušném formuláři na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Žádost může být podána nejpozději nejpozdější v písemné nebo elektronické formě 1. února 2010. Rozhodující pro určení podání žádosti je datum přijetí Krajským úřadem Libereckého kraje.

Poskytování příspěvku, jehož čerpání a závěrečné vyúčtování se bude řídit Statutem a Zásadami pro přidělování dotací. Výše dotace na jeden projekt je omezena částkou 300.000,- Kč. V případě, že budou uvolněny další finanční prostředky Fondu, budou přednostně uspokojeny včas podané a úplné žádosti na rok 2010, které nebyly v první fázi podpořeny.

Informace k Fondu kulturního dědictví Vám podá Mgr. Lucie Prandnerová na telefonním čísle 485 226 420 nebo e-mailu: lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz.

Ing. Věra Sobotová

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na rok 2010
ikona souboruPříloha žádosti o dotaci z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje č. 1

5.1.2010 9:42:59 | přečteno 1101x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load