ENDEFRRUPLNLSPIT

Chcete získat finanční prostředky na obnovu své kulturní památky v letošním roce ?

O Havarijním programu Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2010 výzvu k podávání žádostí do Havarijního fondu. Žádosti do tohoto dotačního titulu shromažďuje územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci se sídlem v Jablonecké ulici 642/23 v Liberci a to do 29. ledna 2010. Finanční prostředky z Programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy). Do Programu nelze zařadit takové akce obnovy, jejichž náklady (ať již celkové - víceleté nebo jednoroční) by přesáhly limit 2 mil. Kč bez DPH, tj. na takové akce, na které se vztahuje povinnost vlastníka (stavebníka) vypsat pro provedení díla předchozí výběrové řízení. ikona souboruZásady programu a ikona souboruformulář Návrhu na zařazení do havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2010 jsou přílohami této zprávy. Bližší informace o programu podají pracovníci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Městského úřadu ve Frýdlantu nebo pracovník územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci - Bc. Freiwillig (tel: 485 222 424, 724 568 876).

Ing. V. Sobotová

ikona souboruZásady programu pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program
ikona souboruFormulář Návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2010

5.1.2010 9:29:39 | přečteno 946x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load