ENDEFRRUPLNLSPIT

Okrskář roku 2014 je z frýdlantského oddělení

Ve středu 10. prosince 2015 byl Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje vyhlášen a ohodnocen nejlepší okrskář roku 2014. Soutěž uspořádal Odbor služby pořádkové policie Libereckého kraje a v hodnotící komisi byl i starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Zúčastnilo 31 policistů a policistek z celého Libereckého kraje.  Do užšího finále bylo vybráno 10 policistů.

 

Vítězem I. ročníku soutěže „Okrskář roku“ se stal prap. Radim Seifert z obvodního oddělení Frýdlant. Získal největší počet bodů a byl porotou vyhodnocen nejlepším okrskářem roku 2014 Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.  „Ředitel plk. Mgr. Vladislav Husák předal vítězovi putovní pohár, který naznačuje to, že tato soutěž na území Libereckého kraje bude pokračovat i v dalších letech,“ píše koordinátorka prevence KŘP por. Jana Světlá.

Jaké vlastnosti by měl mít výborný policista, aby se stal nejlepším okrskářem roku v Libereckém kraji, jsme se zeptali vítěze letošního ročníku Radima Seiferta.
Výborný policista? Děkuji za lichotku, ale to je přehnané. K tomu, aby byl policista dobrým okrskářem, nepotřebuje být výborný. Takového policistu ve svém okolí ani nikde jinde neznám. Znám pouze dobré policisty, kteří mají zájem o dění kolem sebe, mají uši… a mají oči… Policisté jsou prostě jen dobří nebo méně dobří.
Co se týká vlastností okrskáře, je to právě o tom mít zájem, mít uši, mít oči. Prostě je to o práci s občany, o komunikaci s nimi, o znalosti jejich problémů, o důvěře občanů k policistovi, o znalosti prostředí, v kterém žijí, atd.  Když se všechny tyto aspekty skloubí do sebe, dá se říct, že vše funguje v přiděleném okrsku ku prospěchu občanů, ale i policie, neboť občané jsou nápomocni policii při řešení problémů a odhalování kriminality.

Co ocenění znamená pro váš pracovní a osobní život?
Ocenění mě velmi potěšilo, protože jsem soutěž Okrskář nebral ani tak jako soutěž, ale jako možnost prezentace své činnosti v rámci okrsku. Nic jsem nepředstíral a dělal jsem pouze svou práci, kterou dělám řadu let. V pracovním životě je ocenění, alespoň pro mě, tak trochu závazek k tomu, abych pokračoval stejnou cestou. V osobním životě, který se často chtě nechtě prolíná s životem pracovním, mám z ocenění zejména hlavně tu radost.

Jaký byl váš největší případ (zásah,…) v roce 2014?
Případů je v průběhu roku mnoho, těžko se vybírá. Jedná se zejména o majetkovou trestnou činnost páchanou nejen v rámci okrsku, ale v rámci Frýdlantska a pak drogovou problematiku, která taktéž přesahuje hranice okrsku. Asi největším zákrokem v roce 2014 byl pro mě zcela jistě, alespoň v rámci zajištění majetkových hodnot ten, který měl svůj začátek v době mého osobního volna. Společně s kolegy se nám podařilo zadržet pachatele a traktor odcizený v Německu, kdy jeho hodnota přesahovala částku 5 000 000,- Kč.  

Děkujeme okrskáři roku v Libereckém kraji pro rok 2014 praporčíku Radimu Seifertovi za krátký rozhovor a přejeme jemu i jeho kolegům v r. 2015 hodně dalších úspěchů!

Foto a další text: KŘP LK
Frýdlant 17/12/2014


30.12.2014 9:59:04 | přečteno 973x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load