ENDEFRRUPLNLSPIT

Obnova městského majetku poničeného povodní v srpnu 2010

 DSC9001

V polovině ledna se sešla rada města, aby se dohodla na dalším postupu obnovy majetku města postiženého loňskou katastrofální povodní.

Každá obec nebo město, kterou postihne ničivá přírodní katastrofa, je dle zákona povinno do 30 dnů od této události nahlásit na Ministerstvo financí ČR celkové vyčíslení škod na veškerém poničeném majetku.

V době po povodních přítomní stavbaři, projektanti, dopravní inženýři, vodohospodáři, statici a držitelé jiných odborností, kteří hlavně pracovali na tom, aby posoudili stavby ze statického hlediska, nám navíc a v požadovaném termínu předali i kvalifikované předběžné odhady škod. K jejich cti ještě lze dodat, že pracovali zcela zdarma a za to jim patří velké díky.  Po součtu se škody vyšplhaly téměř k 175 miliónům Kč. V této sumě nebyl zahrnut majetek státu, kraje ani soukromníků.

Vzhledem k tomu, že povodně nepostihly jenom Frýdlant, obcí a měst bylo daleko více a rozsah byl dost podobný, k tomu všemu hospodářská krize, státní kasa téměř prázdná, byla na místě podstatná otázka „A kolik že nám ten stát dá peněz?“

Po všech uvedených skutečnostech Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o poskytnutí financí ve výši 130 mil. Kč, což je 75 % částky uvedené jako vzniklá povodňová škoda na majetku města. Z této částky navíc město bude muset hradit 10 % jako spoluúčast a realizovány mohou být pouze akce, které byly skutečně poškozeny nebo zničeny povodní.  Na druhou stranu lze konstatovat, že spousta věcí se těmito opatřeními zlepší a zhodnotí.

Realizovány v roce 2010 byly tyto akce:

- potrubní most v ulici Míru  - na tomto pomocném mostě jsou umístěny inženýrské sítě
- škody na komunikacích 1. a 2. část
- demontáž mostu u autokempu.

V roce 2011 budou  realizovány nové stavby: 

- pěší lávka Komenského – Tyršova
- pěší lávka Máchova
- vodoteč v Zahradní ulici a v úvozu u stadionu
- silniční most u ČOV
- lávka u gymnázia přes Řasnici

V roce 2011 opraveny budou:

- mosty a propustky ve vlastnictví města
- oprava veřejného osvětlení

- škody na komunikacích 3. a 4. část 
- retenční nádrže v Albrechticích a  Střelnice
- náhon Řasnice

Likvidace povodňových škod je ve Frýdlantě stále aktuálním tématem. Když nyní vidíme, co příroda dokázala napáchat v Japonsku, musíme s pokorou uznat, že k nám byla ještě opravdu milosrdná. Následná obnova všeho poničeného je  u nás určitě snazší, ale bez peněz těžko proveditelná.

Část městského majetku je rekonstruována z financí poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ty se očekávají v konečné výši téměř 130 mil. Kč. Z těchto peněz jsou už nyní opravovány především mosty, komunikace, lávky a veřejné osvětlení. Jedná se především o majetek, který je nepojistitelný.

Ostatní majetek (hlavně nemovitosti) je pojištěn, a nyní je tedy opravován z pojistného plnění. Výše této částky činí cca 61 mil. Kč. Nejprve byly opraveny bytové domy, aby se jejich uživatelé mohli vrátit co nejdříve do svých domovů. Pak přišly na řadu nebytové prostory, které jsou pronajímány, a z nichž městu plyne nájem. Rekonstruovány byly a jsou i rozsáhlejší prostory: kulturní sál a restaurace v Besedě, kino, výstavní síň frýdlantské radnice a „hasičárna“ v Okružní ulici.

Nemovitosti, na které finanční prostředky nestačí a které budou muset počkat na svou obnovu, jsou zejména čp. 99 na nám. T. G. M. (bývalé působiště Policie ČR), autokemp a čp. 1407 v ul. Míru (bývalá prodejna koberců).

Doufejme, že za nějaký čas budou stopy po povodni patrné jen z tabulek Povodí Labe, které na domech ukážou výšku, kam v sobotu 7. srpna 2010 půl hodiny po poledni voda dosahovala.


Foto: jč
Frýdlant 22/03/2011
vb

Toto téma zaujalo jak Českou televizi, která reportáž uvedla ve svých regionálních zprávách, tak i televizi Nova, která informaci o situaci ve Frýdlantě zařadila do svých nočních zpráv, kde se zmínila o úspěchu europoslance Kožušníka v souvislosti se získáním evropských peněz na odstraňování povodňových škod. Regionální televize RTM věnovala frýdlantskému tématu též jednu zprávu. (aš)

1.4.2011 11:18:47 - aktualizováno 4.4.2011 7:49:59 | přečteno 1047x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load