ENDEFRRUPLNLSPIT

Nalezenou věc si neponechávejte

nalezane veci

Mnoho lidí si myslí, že když něco najde, tak je to jeho. Není tomu tak! Kdo neodevzdá nalezenou věc, kterou zjevně může někdo postrádat, a ponechá si ji pro svou potřebu nebo za účelem prodeje, dopouští se přestupku podle § 8 odst. 1 písm. c) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění.

„Řešili jsme například přestupek dvou mladých mužů, kteří našli na cestě mobilní telefon. Ponechali si jej a později prodali. Majitel ztrátu však nahlásil a policisté vypátrali, kdo mobil teď má. Osoba, která nalezený mobil zakoupila, jej musela následně vrátit původnímu majiteli, a to bez náhrady! Pro policisty nebylo pak složité nalézt vykutálené mladíky. Ty neznalost zákona neomlouvala, byli pravomocně odsouzeni za spáchání přestupku a zaplatili pokutu,“ popisuje případ z praxe Dana Mrázová, která na odboru kanceláře úřadu vykonává přestupkovou agendu. Každý rok řeší na dvě stě přestupků (veřejný pořádek, občanské soužití a majetek). „Nálezce má podle § 1056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nárok na odměnu, tzv. nálezné. To může být ve výši 10 % hodnoty nalezené věci,“ upřesňuje ještě Dana Mrázová.

Na Městském úřadě Frýdlant je agenda Ztráty a nálezy v přízemí radnice.


Frýdlant 14/05/2019
Ilustrační foto a text: aš

14.5.2019 12:59:52 | přečteno 2030x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load