ENDEFRRUPLNLSPIT

Modernizace výpočetní techniky na MěÚ Frýdlant v r. 2015

Město Frýdlant v r. 2015 předložilo žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu na dodávku informační a komunikační technologie v rámci modernizace a zefektivnění činností v oblasti veřejné správy. Cílem je vybudování eGovernmentu (elektronizace veřejné správy), který umožní snadnější komunikaci široké veřejností s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě. Realizací dosáhneme zvýšení transparentnosti, kvalitního datového zabezpečení a elektronické zálohování veškeré agendy. 

Na projekt s názvem „Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Frýdlant“ bylo vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde částka ve výši 2 197 972,- Kč bude hrazena ze strukturálního fondu ERDF a zbylá část ve výši 387 878,- Kč z rozpočtu města Frýdlant. Po výběrovém řízení a dodání komplexního datového centra bude projekt ukončen nejpozději do 31. 11. 2015. 

Tento projekt s registračním číslem CZ.1.06/2.1.00/22.09461 je spolufinancován z EU/Evropský fond pro regionální rozvoj/ Integrovaného operačního programu a rozpočtu Města Frýdlant.

Frýdlant 30/03/2015
Milan Kysela, investiční oddělení odboru majetkosprávního, tel. 488 886 304
Ilustrační foto: rm


IOP virtualizace

31.3.2015 13:32:43 - aktualizováno 13.5.2019 16:18:56 | přečteno 1041x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load