ENDEFRRUPLNLSPIT

Jak na změny v osobních dokladech

OP Mauerova

Změny trvalého pobytu, rodinného stavu, jména nebo příjmení, jejich ohlášení a změny osobních dokladů mají svá úskalí, ne každý se v této problematice bezpečně orientuje.

Pokud dojde ke změně některého z údajů zapsaných ve stávajícím občanském průkazu, je každého povinnost do 15 pracovních dnů od dané změny požádat o vydání nového občanského průkazu. 

Pokud občan na úřadě v místě svého nového bydliště změní trvalý pobyt (má na dokladu ustřižený roh a přiloženo žluté potvrzení o změně), tak většinou automaticky následně požádá o nový občanský průkaz. Často se ale stává, např. v případě změny rodinného stavu – hlavně po rozvodu nebo ovdovění, pokud se současně nemění i příjmení, že se na výměnu občanského průkazu zapomíná. Přitom ze zákona o občanských průkazech, jestliže dojde ke změně údajů uvedených v občanském průkazu, je jeho výměna povinností. V opačném případě se na to pohlíží jako na přestupek, za který hrozí pokuta až do výše 10 tis. Kč. 

Pozor! Jakoukoliv změnu v osobních dokladech je třeba doložit např. oddacím listem, úmrtním listem, rozsudkem o rozvodu s vyznačeným nabytím právní moci, rodným listem, platným občanským průkazem. 

V případě změny jména či příjmení je povinností kromě občanského průkazu požádat i o vydání nového řidičského průkazu, eventuálně cestovního pasu.  

V současné době je ulehčením, že o osobní doklady jako je občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz, je možné požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností – tedy bez ohledu na trvalý pobyt. Ani u jednoho z výše uvedených dokladů občan nepředkládá fotografii. Ta se formou digitalizované podoby osoby pořizuje na místě spolu se žádostí o příslušný doklad. 

Změnou v osobních dokladech však povinnost ohlásit změnu jména či příjmení a i další změny nekončí, neboť povinnost ohlásit změnu údajů existuje i např. vůči pojišťovnám, lékaři, zaměstnavateli, dále také v případě vlastnictví motorového vozidla (výměna technického průkazu) či nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu - katastru nemovitostí, registru řidičů nebo v případě vlastnictví jakéhokoli bankovního účtu u některé z bankovních institucí, v případě podnikajících osob na živnostenském úřadě, ale i dodavatelům energií či mobilním operátorům. 

Městský úřad Frýdlant záležitosti okolo osobních dokladů bez objednání vyřizuje v 1. patře budovy B v Havlíčkově ulici čp. 48 v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin s polední přestávkou od 12 do 12:30 hodin. Občané se však mohou i objednat v rezervačním systému na stránkách města www.mesto-frydlant.cz

 

Ilustrační foto: archiv MěÚ
Frýdlant 10/09/2020
Zlata Mauerová, specialistka na evidenci obyvatel a doklady totožnosti, MěÚ Frýdlant, odbor kanceláře úřadu, tel. 488 886 503


11.9.2020 8:43:13 | přečteno 615x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load