ENDEFRRUPLNLSPIT

Do přestupkového zákona se vrací domluva

S účinností od 1. ledna 2019 se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb.

Příkazem na místě se ukládá pouze správní trest - pokuta (od Nového roku již neexistuje správní trest - napomenutí). Pokutu např. od strážníka nebo policisty občan dostane tehdy, pokud k vyřízení přestupku nebude stačit domluva.

DOMLUVA není druhem správního trestu, ale neformálním způsobem vyřízení pouze tzv. BAGATELNÍHO PŘESTUPKU. Tím se rozumí takové protiprávní jednání, jehož míra společenské škodlivosti je natolik nízká, že uložení správního trestu pokuty příkazem na místě by s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele bylo nepřiměřené.

Způsob vyřízení přestupku domluvou je možno využít pouze před zahájením řízení o přestupku. To je zejména v případech na místě spáchání či zjištění přestupku, tedy přímo v terénu nebo u přepážky na úřadě. Domluva spočívá pouze v ústním konstatování domluvy vůči pachateli přestupku, který je na místě přítomen, a nestanoví mu žádnou další povinnost.

Vyřízení přestupku domluvou se nezapisuje do evidence přestupků.

Frýdlant 14/01/2019
Dana Mrázová, OKU – přestupky, tel. 488 886 501


14.1.2019 10:07:06 | přečteno 1906x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load