ENDEFRRUPLNLSPIT

Dbejte o svůj občanský průkaz! Za nepořádnost můžete dostat pokutu až 15 tis. Kč!

op 1

Občanské průkazy jsou pro naše občany starší patnácti let základním identifikačním průkazem. Zákon 328/1999 Sb. o občanských průkazech v pl. znění vyjmenovává v § 16a přestupky, kterých se občan může svou nepozorností nebo nepořádností dopustit. Za tyto prohřešky proti zákonu může dostat blokovou pokutu až do výše 1 tis. Kč nebo ve správním řízení pokutu 10 tis. Kč a za to, že nemá občanský průkaz po dosažení věku 15 let anebo prokazuje údaje občanským průkazem např. ztraceným či odcizeným až 15 tis. Kč, v určitých případech týkajících se neoprávněných úkonů se strojově čitelnými údaji nebo kontaktním elektronickým čipem dokonce až 100 tis. Kč.

Základní povinností každého držitele občanského průkazu je povinnost tento průkaz chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Průkaz bychom měli mít řádně zabezpečený. Většina osob, které přijdou o občanský průkaz, jej nosila naprosto nevhodně v peněžence. Tam je ale průkaz ohrožen! Jednak kapesní zloděj půjde po penězích, a průkaz je pak pro něj další „úlovek“, něco jako bonus. Dále se průkaz nošením v peněžence poškozuje, ohýbají se rohy, které se nakonec rozlepí, láme se, průkaz je tak znehodnocen a stává se neplatným. Navíc nošení v peněžence, kterou bereme do ruky mnohem častěji než občanský průkaz, průkaz vystavujeme větší pravděpodobnosti ztráty třeba tím, že ji zapomeneme v obchodě nebo na benzínové pumpě na střeše vozu. Na uchovávání občanského průkazu a jiných dokladů je nejlepší dokladovka, kterou koupíme v papírnictví. Tu pak uložíme do bezpečné kapsy a použijeme, jen když se potřebujeme legitimovat. 

V případě, že přesto dojde k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití občanského průkazu, pak to musí občan neprodleně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Pouze v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit policii.

Úřad mu vydá Potvrzení o občanském průkazu, které sice průkaz totožnosti nenahrazuje, ale informuje o tom, proč občan průkaz nemá a že si do 15 pracovních dnů požádá nebo už požádal o nový. Pokud fyzická osoba poruší povinnost mít občanský průkaz, lze ve správním řízení uložit pokutu až 15 000 Kč. V případě, že občan poruší povinnost chránit občanský průkaz, nepožádá o vydání nového průkazu, ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz nebo neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu lze ve správním řízení uložit pokutu až 10 000 Kč. Často se tyto případy řeší pokutou do 1 tis. Kč na místě zaplacenou.

Osoba je povinna svůj občanský průkaz odevzdat do 15 pracovních dnů orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České Republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

Povinnosti nemají však pouze vlastníci občanských průkazů, ale v určitých situacích i třetí osoby ve vztahu k občanskému průkazu jiné osoby. Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo policii.

Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

Frýdlant 10/11/09
Věra Stará, praktikantka OMS a OKU MěÚ Frýdlant pod vedením vedoucí OKU

Ilustrační foto: archiv MěÚ, tento typ občanských průkazů už "dožívá", postupně - jak mu dochází platnost - je měněn za provedení: plastová karta s čipem
Aktualizace: 20/03/2019
Zlata Mauerová a Jitka Melicharová, OKU - občanské průkazy, tel. 488 886 503-504

16.11.2009 18:11:37 - aktualizováno 20.3.2019 7:28:52 | přečteno 9390x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load