ENDEFRRUPLNLSPIT

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantě získá vybavení

automobil CAS 24 Renault

Město Frýdlant v letošním roce obdrželo čtyři účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, za které bude pořízeno vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frýdlant, zařazené v plošném pokrytí Libereckého kraje pro likvidaci následků živelných pohrom, požárů, nebezpečných látek a dopravních nehod. 

Neinvestiční dotace pro rok 2016:

1. „Nákup ochranných prostředků PO“  - výměna ochranných prostředků pro členy organizovaných výjezdů (tři kompletní zásahové obleky vč. příslušenství)

2. „pořízení technických prostředků pro zásahy na vodě“ – doplnění jednotky o 2 ks kompletních suchých obleků vč. doplňků

3. „Oprava a revize dýchacích přístrojů a masek“ -  provedení revize u 4 ks dýchací techniky

4. „Oprava CAS v provedení technickém“ – výměna spojovacího hřídele u vozidla CAS 24 Renault

spojovací hřídel 3 spojovací hřídel 2

Projekty jsou spolufinancovány Libereckým krajem z Dotačního fondu LK ve výši 50 % celkových způsobilých nákladů a zbylá část bude hrazena z rozpočtu města Frýdlant. Předpokládané způsobilé celkové náklady vč. DPH činí 345 521 Kč. 

frydlant znak 2007 maly logo lbc kr

6.9.2016 12:57:14 | přečteno 1506x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load