ENDEFRRUPLNLSPIT

Odbor finanční

Schválený rozpočet na rok 2021

Zastupitelstvo na svém jednání 3.3.2021 schválilo rozpočet města na rok 2021. Materiál je k nahlédnutí na webu https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/samosprava/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta.html a na úřední desce Města Frýdlantu.


15.3.2021 16:30:56 | přečteno 660x | Roman Műller | Celý článek
 

Poplatek ze psů je splatný k 31. březnu

Brunik

Poslední březnový den, tedy 31. března 2019, je ve Frýdlantě splatný místní poplatek ze psů. Městu Frýdlant ho platí všichni držitelé psa staršího tří měsíců, kteří mají ve městě trvalý pobyt nebo sídlo. Evidenci psů, přihlášení a odhlašování psů, vydávání evidenční známky, vyměřování poplatku dle platných předpisů a sledování jejich platby má ve své kompetenci finanční odbor Městského úřadu Frýdlant.

27.3.2019 17:35:22 | přečteno 1239x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantě získá vybavení

automobil CAS 24 Renault

Město Frýdlant v letošním roce obdrželo čtyři účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, za které bude pořízeno vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frýdlant, zařazené v plošném pokrytí Libereckého kraje pro likvidaci následků živelných pohrom, požárů, nebezpečných látek a dopravních nehod. 

6.9.2016 12:57:14 | přečteno 1621x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Veřejná sbírka pomohla v roce 2016 osobám se zdravotním postižením

2014-01-27_peníze, autor: Alena Švejdová

Město Frýdlant pořádá od 15. června 2013 do 30. června 2015 veřejnou sbírku, jejímž účelem je shromáždit prostředky na pořízení nebo případné dofinancování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením z obcí Frýdlantského výběžku, které patří do působnosti ORP Frýdlant. Jde o ty pomůcky (hlavně vozíky nebo speciální matrace), které nelze pořídit z veřejného zdravotního pojištění nebo z příspěvku na zvláštní pomůcky, který je vyplácen prostřednictvím úřadu práce.

6.9.2013 14:04:34 - aktualizováno 21.2.2019 10:52:58 | přečteno 2276x | Jitka Rožková | Celý článek
 
1
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load