ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace k novele zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o cestovním ruchu)

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele s živnostenským oprávněním pro živnost koncesovanou s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ a pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ – obor č. 71 „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“, že s účinností od 1.7.2018 došlo ke změně zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

V souvislosti s touto změnou dochází i ke změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), a to v rozsahu předmětu podnikání, kdy se pod název živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ vkládají slova – pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění pro koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ a volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ vydaná podle živnostenského zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že podle nové právní úpravy do oboru činnosti „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“ nespadají činnosti spočívající ve zprostředkování spojených cestovních služeb.

2. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ podle živnostenského zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb“ pouze v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů“. Změnu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ nebo volnou živnost „Výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a který do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádá o koncesi „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebo o změnu koncese v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb“, je oprávněn zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého dosavadního oprávnění až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení. Úkony provedené podle tohoto bodu jsou osvobozeny od správních poplatků.

4. Žádosti o vydání koncese pro „Provozování cestovní kanceláře“, o kterých nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají podle živnostenského zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

17.7.2018 13:53:24 | přečteno 710x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load