ENDEFRRUPLNLSPIT

Obecní živnostenský úřad

Automatické zřízení datových schránek pro podnikající fyz. osoby a nepodnikající práv. osoby

datové schránky

K datu 1. ledna 2023 došlo na základě změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, k automatickému zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a nepodnikajícím právnickým osobám. Nově tímto způsobem musí s orgány veřejné moci komunikovat např. společenství vlastníků jednotek, spolky, nadace či obecně prospěšné společnosti.

4.1.2023 10:29:29 | přečteno 324x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Výzva podnikatelům

vykřičník
Pokud jste získali živnostenské oprávnění před rokem 2008, může se upozornění dále uvedeného obsahu týkat i vás.
21.2.2022 10:13:18 | přečteno 935x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Informace pro podnikatele - Realitní zprostředkování

vykřičník malý

Upozorňujeme podnikatele, kteří před změnou zákona o realitním zprostředkování mohli poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti volné a hodlají v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, že prodloužení lhůty k doložení dokladů odborné způsobilosti a ohlášení živnosti vázané "Realitní zprostředkování" platí už jen do 3.3.2021.

Dne 25.04.2020 nabyl účinnosti zákon č. 190/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů.

Zákonem se pro stávající podnikatele v realitní činnosti prodloužila lhůta pro doložení dokladů odborné způsobilosti a ohlášení živnosti vázané "Realitní zprostředkování" do 3.3.2021 (původní lhůta byla stanovena do 3.9.2020).

Ohlášení živnosti v těchto případech nepodléhá správnímu poplatku, ale pokud se do tohoto dne živnost "Realitní zprostředkování" neohlásí a nedoloží požadované doklady o odborné způsobilosti, živnostenské oprávnění k provozování realitního zprostředkování v rámci volné živnosti zanikne.

23.2.2021 16:40:50 | přečteno 566x | malkova | Celý článek
 

Upozornění pro podnikatele na nekalé nabídky registrace

vykřičník

Vzhledem k tomu, že se v poslední době rozšířily nabídky různých soukromých společností na zápis do jimi vedených rejstříků za úplatu a oslovují především začínající podnikatele, dovolujeme si Vás o této skutečnosti informovat.

25.6.2020 13:15:24 | přečteno 785x | malkova | Celý článek
 

Odklad EET prodloužen až do 31. prosince 2022

eet1

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona (zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů), která nabyla účinnosti ke dni 3. listopadu 2020.  

Novela tohoto zákona prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. 

Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2023.

Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

22.2.2021 11:46:34 | přečteno 510x | malkova | Celý článek
 

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru již není živností

obrázek   úvěr

Od 1.12.2016 platí nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tímto zákonem byl zrušen předchozí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Současně s novým zákonem o spotřebitelském úvěru byl novelizován zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo ke zrušení vázané živnosti "Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru".

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru tedy není živností a pro tuto činnost je nutné získat oprávnění udělené Českou národní bankou.

22.2.2021 21:37:06 | přečteno 681x | malkova | Celý článek
 

Informace k novele zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o cestovním ruchu)

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele s živnostenským oprávněním pro živnost koncesovanou s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ a pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ – obor č. 71 „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“, že s účinností od 1.7.2018 došlo ke změně zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

17.7.2018 13:53:24 | přečteno 799x | Roman Műller | Celý článek
 

Na prodej alkoholu a lihovin je potřeba koncese

Od 18.4.2014 již musíte mít při prodeji alkoholu nad 15% koncesi na prodej alkoholu, jinak nesmíte alkohol prodávat.
22.2.2021 22:54:11 | přečteno 3821x | malkova | Celý článek
 
1
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load