ENDEFRRUPLNLSPIT

Ceník platný od 1. 6. 2022 - hřbitov

fr hrbitov

Rada města Frýdlant schválila usnesením č. 2968/2022 ze dne 30. 5. 2022 Ceník za užívací právo k hrobovému místu a za služby související s užíváním hrobového místa na městském hřbitově ve Frýdlantě.

Cena za užívací právo k hrobovému místu a cena za služby související s užíváním hrobového místa obsahuje zejména:

- vedení evidence o hrobových místech a uživatelích hrobových míst
- dodávku užitkové vody pro údržbu zeleně na hřbitově
- odvoz a zneškodňování hřbitovního odpadu
- zajišťování informací na stanoveném místě hřbitova
- údržbu veřejné zeleně, staveb, komunikací a ostatního příslušenství a mobiliáře hřbitova
- otvírání a zavírání hřbitova podle Řádu veřejného pohřebiště

HROBOVÉ MÍSTO 
NÁJEMNÉ
(Kč/rok) 
SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM
HROBOVÉHO MÍSTA (Kč/rok) 
hrob 200 x 100 cm10,- 140,-
dvojhrob 200 x 250 cm 25,-  275,-
hrob - dětská část do max. 200 x 100 cm10,- 140,-
hrobka - stavba dle stavebního povolení 25,-  275,-
hrobové místo pro společný hrob - čl. VI.
odst. 6 Řádu pohřebiště
----- 
 1.250,-
(jednorázově při zřízení hrobu)
hrobové místo v urnovém háji 100 x 100 cm 5,- 145,-
hrobové místo pro vsyp - jamka ve vsypové loučce ----- 400,-
(jednorázově)
obřad vsypu do jamky za jednu urnu -----
 400,-
(jednorázově)
obřad rozptylu na rozptylové loučce - rozptyl jedné urny -----
 600,-
(jednorázově)
výkopy pro hrob, dvojhrob, hrobku včetně rámu, pažení, zástěnyzemina:
nezamrzlá
zamrzlá do 20 cm
zamrzlá do 40 cm
zamrzlá nad 40 cm
cena za 1 m3
1.000,-
1.200,-
1.500,-
2.000,- 
zasypání a úprava hrobu bez rozlišení velikosti -----750,- celkem
Všechny ceny jsou konečné, popř. včetně DPH.
★  služby se objednávají a hradí přímo u Pohřební služby p. Hauptigové


20.6.2022 10:25:03 | přečteno 412x | Ing. Gabriela Součková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load