ENDEFRRUPLNLSPIT

OSUZP - stavební úřad

odnova hradeb k 18 06 (2)

Ilustrační foto: Ing. Věra Sobotová

1.   ikona souboruŽádost o vydání  rozhodnutí o umístění stavby
2.   ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
3.   ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
4.   ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
6.   ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 
7.   ikona souboruŽádost o vydání společného povolení
8.   ikona souboruOznámení záměru
9.   ikona souboruOhlášení stavby
10. ikona souboruŽádost o stavební povolení
11. ikona souboruOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
12. ikona souboruŽádost o vydání kolaudačního souhlasu
13. ikona souboruŽádost o povolení předčasného užívání stavby
14. ikona souboruOznámení změny v užívání stavby
15. ikona souboruOhlášení odstranění
16. ikona souboruSpolečné oznámení záměru
17. ikona souboruŽádost o dodatečné povolení stavby
18. ikona souboruŽádost o územně plánovací informaci
19. ikona souboruŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
20. ikona souboruŽádost o povolení informačního, reklamního a propagačního zařízení
21. ikona souboruŽádost o povolení vyjímky z obecných technických požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona
22. ikona souboruVěc : Doplnění žádosti
23. ikona souboruOhlášení stavebních úprav a udržovacích prací
24. ikona souboruNávrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
25. ikona souboruŽádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
26. ikona souboruŽádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby
27. ikona souboruOhlášení stavebních úprav pro změnu v užívání části stavby
28. ikona souboruŽádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
29. ikona souboruŽádost o prodloužení lhůty předčasného užívání
30. ikona souboruŽádost o prodloužení lhůty zkušebního provozu
31. ikona souboruŽádost o povolení stavby ke zkušebnímu provozu
32. ikona souboruŽádost o změnu druhu pozemku
33. ikona souboruŽádost o přidělení č.p./č.ev. (stavby povolené od 30.6.2006 a dokončené do 31.12.2017)
34. ikona souboruOhlášení dokončení stavby (stavby povolené od 30.6.2006 a dokončené do 31.12.2017)

27.2.2019 15:52:37 - aktualizováno 13.12.2021 9:25:19 | přečteno 5675x | ivana.havlickova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load