ENDEFRRUPLNLSPIT

Odbor finanční

U P O Z O R N Ě N Í 

ŽÁDOSTI DO DOTAČNÍHO PROGRAMU 1.1 , 1.2 , 1.3. LZE PODÁVAT DO 16. 5. 2022

A DO DOTAČNÍHO PROGRAMU 1.4 LZE PODÁVAT DO 31. 7. 2022


POZOR !!!  Nová povinnost žadatele o dotaci připojit k žádosti výpis z evidence skutečných majitelů ( dle § 10a odst. 3 písm. f bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb.)Dotace z rozpočtu Města Frýdlant
FORMULÁŘE PRO ROK 2022  
Výzva na podání žádostí do programů 1.1 , 1.2 , 1.3 pro poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2022  ikona souboruZDE
Žádost o dotaci z rozpočtu Města Frýdlant pro rok 2022 - lze podávat do 16. 5. 2022 (program 1.1 , 1.2 , 1.3 ) ikona souboruZDEikona souboruZDE
Čestné prohlášení pro žadatele o podporu de minimis  ikona souboruZDE
Konečné vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečná zpráva o realizaci projektu 2022 ikona souboruZDE
 Čestné prohlášení - přílohy bez žádných změn 2022  ikona souboruZDE
  Výzva číslo II. na podání žádostí do programu 1.4 pro poskytování dotace z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2022
 (
pouze na financování cestovného a pohonných hmot spojených s cestou na utkání) 
 ikona souboruZDE
  Žádost o dotaci z rozpočtu Města Frýdlant pro rok 2022 - lze podávat do 31. 7. 2022 (program 1.4 )  ikona souboruZDE
  
 FORMULÁŘE PRO ROK 2021 
Čestné prohlášení pro žadatele o podporu de minimisikona souboruDOCX
 Konečné vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečná zpráva o realizaci projektu 2021 ikona souboruzde
 Čestné prohlášení - přílohy bez žádných změn 2021 ikona souboruzde


Individuální dotace z rozpočtu Města Frýdlant
ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA FRÝDLANTikona souboruDOCX 
Konečné vyúčtování individuální dotaceikona souboruDOCX 

                                                                                                       

Formuláře
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu - registrace od r. 2022ikona souboruzde
 Odvod místního poplatku z pobytu od r. 2022 ikona souboruzde
Přihláška k místnímu poplatku ze psů - nová 2022ikona souboruzde
Odhlášení psa - nová 2022ikona souboruzde
Žádost o posečkání úhrady daňového nedoplatku formou pravidelných splátekikona souboruPDF
frydlant znak 2007 maly Žádost o povolení používání znaku města Frýdlant naleznete zde.

20.2.2008 9:13:12 - aktualizováno 2.5.2022 9:43:40 | přečteno 9600x | Jitka Rožková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load