ENDEFRRUPLNLSPIT

Elektronická podatelna

Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001 zřizuje Městský úřad Frýdlant elektronickou podatelnu a vydává následující informace:

Podání elektronickou poštou: 


Elektronická adresa podatelny je: podatelna@mu-frydlant.cz

Datové formáty dokumentů v digitální podobě:
• PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF
• úřad přijímá dále jiné statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM. Tato podání by měla být úřadu doručena zejména spolu s průvodním podáním v elektronické podobě nebo na technickém nosiči dat.
• velikost datové zprávy je do 10MB

Doručený dokument v digitální podobě je vždy spisovou službou zkontrolován, neobsahuje-li škodlivý kód, tj. chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení. Pokud je škodlivý kód zjištěn, spisová služba dokument automaticky odmítne a vyrozumí odesílatele, že tento dokument nebyl doručen.

Při doručení neúplného nebo nečitelného dokumentu (v elektronické či listinné podobě) se úřad pokusí ve spolupráci s odesílatelem závady odstranit. Nepodaří-li se závady odstranit nebo není-li odesílatel znám, dokument se dále nezpracovává.

Podání přímo na podatelně:
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant
(podání na technickém nosiči dat: CD/DVD/USB)

21.2.2006 10:24:35 - aktualizováno 9.9.2013 14:51:02 | přečteno 14019x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load